Zapytania ofertowe

Tytuł zapytania:Termin składania ofertData zamieszczenia
Zaproszenie do złożenia oferty na serwis oprogramowania MEDOK

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
30.04.202424.04.2024
Zapytanie ofertowe na Nadzór inwestorski nad  pracami  projektowymi i  budowalno-instalacyjnymi  dla zadania inwestycyjnego

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
08.04.202428.03.2024
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pozostałych budynkach Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku18.03.202413.03.2024
Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego – Wykonanie termomodernizacji z wymianą obróbek blacharskich, wykonaniem zabezpieczenia na dachu, wykonaniem obudowy kanałów wentylacyjnych, wykonaniem modernizacji instalacji odgromowej dotyczy całego budynku A ( A1, AL, AP, AP* ) Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
11.03.202406.03.2024
Ogłoszenie o postępowaniu ofertowym na świadczenie usług telekomunikacyjnych umożliwiających realizację połączeń telefonicznych pomiędzy siecią pakietowa abonenta z publiczną siecią telekomunikacyjną wraz z aktywacją oraz obsługą serwisową.26.01.202418.01.2024
Zapytanie o informację cenową: „Wymiana wymiennika ciepła dot. instalacji ciepłej wody użytkowej ciepła 140 płytowy 980kW 2″ GZ PGM-2c-140 dwustronny w budynku węzła cieplnego w UDSK10.01.202405.01.2024
Zapytanie o informację cenową: „Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej oraz dostawa i wymiana filtrów w UDSK Białystok”
Zał. 1 Wykaz filtrów
12.01.202405.01.2024
Zapytanie o informację cenową: „Wykonanie termomodernizacji z wymianą obróbek blacharskich, wykonaniem zabezpieczenia  na dachu, wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych, wykonanie modernizacji instalacji odgromowej dotyczącej całego budynku A.”28.12.202318.12.2023
Zapytanie o informację cenową: „Koncepcja architektoniczna budowy zespołu poradni specjalistycznych Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku”
Wymagane załączniki do pobrania
22.12.202318.12.2023
Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) planowanej modernizacji  pomieszczeń (około 1600 m2) biurowo-administracyjnych, ciągów komunikacyjnych w tym klatek w budynkach niskich Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
14.12.202308.12.2023
Zapytanie o informację cenową na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w pozostałych budynkach Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku14.12.202308.12.2023
Zapytanie o informację cenową na dostawę i montaż dwóch klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku AP12.12.202307.12.2023
Zapytanie o informację cenową na dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku „AL” Szpitala29.11.202323.11.2023
Zapytanie o informację cenową na wykonanie Badania Technicznego Awaryjnego Oświetlenia Ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala 30.11.202316.11.2023
Zapytanie o przedstawienie szacunkowej wyceny wymiany 4 szt dźwigów szpitalnych budynku głównym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Wymagania Przedmiotu Zamówienia
25.11.202315.11.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA NAJEM POWIERZCHNI W BUDYNKU UDSK ORAZ CENTRUM PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Z PRZEZNACZENIEM POD AUTOMATY VENDINGOWE02.11.202326.10.2023
Zapytanie o przedstawienie szacunkowej wyceny wykonania badań i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej.31.10.2023
Zaproszenie do złożenia oferty na audyt wykonany na potrzeby i na podstawie ZARZĄDZENIA NR 8/2023/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców wraz z późniejszymi zmianami (zarządzenia nr 18/2023/BBIiCD, 108/2023/DI, 121/2023/DI).

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
31.08.2023
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie kompresora śrubowego olejowego oraz demontaż i utylizację starej sprężarki25.08.2023
Zapytanie ofertowe na opracowanie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania: „Modernizacja budynku Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży”27.07.2023
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE PUNKTU SPRZEDAŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH, ORTOPEDYCZNYCH I INNYCH (oprócz odzieży, zabawek )14.06.2023
Zaproszenie do złożenia oferty na serwis oprogramowania CENTRUM

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
11.05.2023
Zaproszenie do złożenia oferty na bieżące zarządzanie automatami ubrań

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
28.04.2023
Zaproszenie do złożenia oferty na serwis oprogramowania MEDOK

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
14.04.2023
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „dostawa 5 sztuk foteli do fotel, stanowisko do pobierania krwi”07.04.2023
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „dostawa 15 sztuk kozetek lekarskich”07.04.2023
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „Dostawa urządzenia do badania RTG obciążeniowego(stresowego), celem badania jest analiza stanu i niestabilności stawów, ocenę wydolności więzadeł i stabilizacji stawu.”19.03.2023
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „Wymiana 4 szt dźwigów szpitalnych  budynku głównym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”20.01.2023
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „Dostawa 30 sztuk bezprzewodowych rejestratorów do pomiaru temperatury i wilgotności Online wraz z programem do przeglądania oraz zarządzania”19.01.2023
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej oraz dostawa i wymiana filtrów w UDSK Białystok”

Załączniki do zapytania
15.12.2022
Aktualizacja: Zaproszenie do złożenia oferty na Kwartalną konserwację i przegląd systemu sygnalizacji pożaru wraz z usuwaniem drobnych awarii i szkoleniem obsługi przez okres 36 miesięcy.23.09.2022
Zaproszenie do złożenia oferty na audyt wykonany na potrzeby i na podstawie „ZARZĄDZENIE NR 68/2022/BBIICD PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców”

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
29.08.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż rolet w obudowie aluminiowej z prowadnicami aluminiowymi montowane bezinwazyjnie nienaruszające okien mechanicznie ( NIEWIERCIMY W OKNIE) .”03.07.2022
Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „Dostawa i montaż rolet w obudowie aluminiowej z prowadnicami aluminiowymi montowane bezinwazyjnie nienaruszające okien mechanicznie ( NIEWIERCIMY W OKNIE)”

Załączniki do zapytania
17.06.2022

Zapytanie o informację cenową w celu oszacowania przedmiotu zamówienia: „Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego obiektu Szpitala z uwzględnieniem posiadanych przez szpital aktualnych instrukcji bloku A oraz bloku B”

Załącznik do zapytania: Mapa Sytuacyjna
13.06.2022