Opieka Duszpasterska

Dla wielu pacjentów opieka duszpasterska jest szczególnie ważna, w związku z tym Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej, zgodnie z ich przekonaniami religijnymi.

Opieka Duszpasterka

Opiekę duszpasterską nad pacjentami hospitalizowanymi w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku sprawują kapelani wyznania rzymsko – katolickiego i wyznania prawosławnego.

Nabożeństwa w Kaplicy Szpitalnej

Msze Święte odbywają się w kaplicy szpitalnej usytuowanej na piętrze -1 (w pobliżu Bistro „Uzdrowisko”)

  • wyznania rzymsko – katolickiego – niedziele i święta o godz. 10.30,
  • wyznania prawosławnego – niedziele i święta o godz. 15.00

Pozostałe nabożeństwa odbywają się zgodnie z informacją zamieszczaną na drzwiach kaplicy.

Kapelani Szpitala

Kapelani szpitala odwiedzają chorych w Klinice/Oddziale. Informacji na ten temat udzielają na życzenie pacjenta pracownicy szpitala, szczególnie pielęgniarki w Klinikach/Oddziałach.

Spis telefonów kontaktowych duszpasterzy jest dostępny pacjentom w punktach pielęgniarskich wszystkich Klinik/Oddziałów.

Kierownicy Klinik/Oddziałów zobowiązani są do zorganizowania w razie potrzeby czasowego miejsca modlitewnego dla wyznawców innych religii.