szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Opieka duszpasterska

Opieka duszpasterska

kaplica2

Dla wielu pacjentów opieka duszpasterska jest szczególnie ważna, w związku z tym Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej, zgodnie z ich przekonaniami religijnymi.

Opiekę duszpasterską nad pacjentami hospitalizowanymi w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku sprawują kapelani wyznania rzymsko – katolickiego i wyznania prawosławnego.

Msze Święte odbywają się w kaplicy szpitalnej usytuowanej na parterze szpitala (blok A):

  • wyznania rzymsko – katolickiego – niedziele i święta o godz. 10.30,
  • wyznania prawosławnego – niedziele i święta o godz. 15.00

Pozostałe nabożeństwa odbywają się zgodnie z informacją zamieszczaną na drzwiach kaplicy.

Kapelani szpitala odwiedzają chorych w Klinice/Oddziale. Informacji na ten temat udzielają na życzenie pacjenta pracownicy szpitala, szczególnie pielęgniarki w Klinikach/Oddziałach.

Spis telefonów kontaktowych duszpasterzy jest dostępny pacjentom w punktach pielęgniarskich wszystkich Klinik/Oddziałów.

Kierownicy Klinik/Oddziałów zobowiązani są do zorganizowania w razie potrzeby czasowego miejsca modlitewnego dla wyznawców innych religii.

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+