Opieka Duszpasterska

Dla wielu pacjentów opieka duszpasterska jest szczególnie ważna, w związku z tym Szpital zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostęp do opieki duszpasterskiej, zgodnie z ich przekonaniami religijnymi.

Opieka Duszpasterka

Opiekę duszpasterską nad pacjentami hospitalizowanymi w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku sprawują kapelani wyznania rzymsko – katolickiego i wyznania prawosławnego.

Pozostałe wyznania:

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Białymstoku:

  • Białystok, ul. Piastowska 13 F, Kancelaria czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel./fax 85 732 40 23, tel. kom. 605 612 137
  • Imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku Mirzogolib Radzhabaliev tel. 884 004 357

Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór w Białymstoku:

  • Białystok, ul. Kujawska 22; Kancelaria Zboru czynna: środa – godz. 14.00 – 18.00, niedziela – godz. 8.30 – 10.00, tel. 780 099 078

Nabożeństwa w Kaplicy Szpitalnej

Msze Święte odbywają się w kaplicy szpitalnej usytuowanej na piętrze -1 (w pobliżu Bistro „Uzdrowisko”)

  • wyznania rzymsko – katolickiego – niedziele i święta o godz. 10.30,
  • wyznania prawosławnego – niedziele i święta o godz. 15.00

Pozostałe nabożeństwa odbywają się zgodnie z informacją zamieszczaną na drzwiach kaplicy.

Kapelani Szpitala

Kapelani szpitala odwiedzają chorych w Klinice/Oddziale. Informacji na ten temat udzielają na życzenie pacjenta pracownicy szpitala, szczególnie pielęgniarki w Klinikach/Oddziałach.

Spis telefonów kontaktowych duszpasterzy jest dostępny pacjentom w punktach pielęgniarskich wszystkich Klinik/Oddziałów.

Kierownicy Klinik/Oddziałów zobowiązani są do zorganizowania w razie potrzeby czasowego miejsca modlitewnego dla wyznawców innych religii.