Centralna sterylizatornia

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Strefa brudna

Strefa czysta

Ekspedycja

Kierownik

mgr plg. Dorota Rodziewicz

specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

dorota.rodziewicz@udsk.pl

+48 85 74 50 717

Pielęgniarki

 • lic. plg. Danuta Marecka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Katarzyna Oksztul
 • plg. Anna Doroszko

Położne

 • Starsza położna Jolanta Godlewska
 • Starsza położna Karolina Sadowska

Pozostały personel

 • Wioletta Adamska – technik sterylizacji medycznej
 • Iwona Chaniewska – technik sterylizacji medycznej
 • Natallia Mirolevich – technik sterylizacji medycznej
 • Danuta Jungerman – sanitariuszka
 • Katarzyna Rusinowicz – sanitariuszka

Działalność

Centralna Sterylizatornia jest miejscem, od którego zależy bezpieczeństwo Pacjentów. Dysponujemy trzema sterylizatorami przelotowymi do sterylizacji wysokotemperaturowej (121 – 134°C) parą wodną w nadciśnieniu i sterylizatorem do sterylizacji niskotemperaturowej Sterrad 100NX (plazma). Posiadamy również dwie przelotowe myjnie – dezynfektory i myjnie ultradźwiękowe. Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy przygotowywanie i zaopatrywanie wszystkich komórek szpitala w sterylne materiały medyczne:

 • Zestawy narzędziowe
 • Pojedyncze narzędzia i sprzęt medyczny

Układ przestrzenny Centralnej Sterylizatorni z wydzielonymi trzema strefami roboczymi, gwarantuje zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od komory przyjęć, aż do strefy sterylnej, skąd wydawany jest gotowy produkt sterylny. Wszystkie etapy przygotowania narzędzi, wyrobów medycznych i materiałów, są monitorowane i dokumentowane za pomocą systemu komputerowej rejestracji procesów. Procesy sterylizacyjne testowane są chemicznie i biologicznie. Dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu. Profesjonalną kadrę Centralnej Sterylizatorni stanowi wysoko wykwalifikowany i odpowiedzialny personel z dużym doświadczeniem w wykonywaniu procesów dekontaminacji, który w systematyczny sposób podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.