Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Zespół lekarski (dyżurki)

Dyżurka pielęgniarska

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Piotr Jakubów

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista medycyny paliatywnej

+48 85 74 50 757

piotr.jakubow@udsk.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

dr n. med. Mariola Tałałaj

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

+48 85 74 50 754

mariola.talalaj@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Intensywnej Terapii

mgr plg. Joanna Smarżewska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, studia podyplomowe Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia

+48 085 74 50 734

joanna.smarzewska@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

Bloku Operacyjnego

dr n. o zdr. mgr Bianka Sztukowska

pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

+48 085 74 50 881

bianka.sztukowska@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

Oddziału Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym

mgr plg. Ewa Dmitruk

pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

+48 085 74 50 925

ewa.dmitruk@udsk.pl

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Anestezjologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 502 (rejestracja)

+48 85 74 50 591 (poradnia)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

W strukturze Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii funkcjonują:

Oddział Intensywnej Terapii – składa się z 8 w pełni wyposażonych stanowisk intensywnej terapii. Od 01.03.2008 r. to jedyny w Białymstoku i w województwie podlaskim oddział zapewniający pełnoprofilową i wysokospecjalistyczną opiekę w zakresie intensywnej terapii noworodków i dzieci do ukończenia 18 roku życia. Oddział pracuje codziennie w trybie ostrego dyżuru, a w nim specjaliści z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki specjalizujące się w intensywnej opiece.

Oddział Anestezjologii jest jednostką, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt, służący do przeprowadzania w sposób bezpieczny specjalistycznych zabiegów w znieczuleniu ogólnym oraz regionalnym. Nasz personel pracuje z wykorzystaniem  siedmiu w pełni wyposażonych stanowisk anestezjologicznych na Bloku Operacyjnym i poza nim. Wykonujemy znieczulenia dzieci do operacji wszystkim klinikom zabiegowym naszego szpitala, a także do zabiegów stomatologicznych, do badań diagnostycznych takich jak: KT, NMR, badania endoskopowe oraz do krótkich, ale przykrych i bolesnych zabiegów diagnostyczno – leczniczych.

Blok Operacyjny składa się z pięciu sal operacyjnych, w których wykonywane są zabiegi w trybie planowym oraz nagłym z zakresu chirurgii, neurochirurgii, laryngologii, ortopedii i okulistyki. Aktualnie przeprowadza się ok. 380 zabiegów miesięcznie. Personel bloku operacyjnego zabezpiecza 24 – godzinną ciągłość pracy tej jednostki. Wyposażenie sal operacyjnych pozwala na wykonywanie pełnego wachlarza zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych i okulistycznych. Blok dysponuje możliwością diagnostyki i leczenia laparoskopowego. Sale operacyjne są również miejscem kształcenia studentów, lekarzy i pielęgniarek specjalizujących się w swoich dyscyplinach zawodowych.

W bezpośredniej łączności z Blokiem Operacyjnym funkcjonuje Pododdział Pooperacyjny, gdzie na jedenastu stanowiskach sprawowany jest nadzór nad dziećmi bezpośrednio po zabiegach. Wybudzanie przebiega łagodnie, jest rozłożone w czasie, bez konieczności ingerencji farmakologicznej w celu przywrócenia pełnej wydolności funkcji życiowych. W pełni wyposażony oddział jest nie tylko spełnieniem wymogów i standardów nowoczesnych bloków operacyjnych, ale także ułatwia organizację pracy i znacznie obniża koszty pobytu pacjenta na bloku operacyjnym.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/pl/wl/klinika_anestezjologii_i_intensywnej_terapii_dzieci_i_mlodziezy_z_pododdzialem_pooperacyjnym_i_leczenia_bolu