szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Konkursy

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym 'Dać Szansę' Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 12.11.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 12.11.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej na Bloku Operacyjnym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej na Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej z dn. 30.08.2018

Ogłoszenie o konkursie na 2 stanowiska PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ z dn. 05.02.2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ z dn. 02.10.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH z dn. 25.04.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH

Postępowanie konkursowe Nr 4/12/2015 z dnia 1.12.2015r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Postępowanie konkursowe Nr 3/05/2015 w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych