szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Konkursy

Postępowanie konkursowe nr 1/02/2020 z dnia 12.02.2020r. - W sprawie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub z osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym 'Dać Szansę' Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 12.11.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 12.11.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej na Bloku Operacyjnym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Pielęgniarki Oddziałowej na Anestezjologii z Pododdziałem Pooperacyjnym w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Konkurs na Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Pediatrii i Nefrologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku z dnia 29.08.2019r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Dziecięcej z dn. 30.08.2018

Ogłoszenie o konkursie na 2 stanowiska PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ z dn. 05.02.2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ z dn. 02.10.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH z dn. 25.04.2017

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska PIELĘGNIAREK ODDZIAŁOWYCH

Postępowanie konkursowe Nr 4/12/2015 z dnia 1.12.2015r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Postępowanie konkursowe Nr 3/05/2015 w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska pielęgniarek oddziałowych


 

 

 

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+