Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00

Dyżurka lekarska

  +48 85 74 50 712 (VI p.)

  +48 85 74 50 681 (poziom -1)

Zapisy na hospitalizację

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 11:00-14:00

  +48 85 74 50 712

Dyżurka pielęgniarska

  +48 85 74 50 721 (VI p.)

  +48 85 74 50 621 (poziom -1)

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz

specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista densytometrii klinicznej (certified clinical densitometrist)

jerzy.konstantynowicz@udsk.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

lek. Karolina Kierus

pediatra, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej

+ 48 85 74 50 729

karolina.kierus@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Agnieszka Charyło

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

+48 85 74 50 725

agnieszka.charylo@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr plg. Agnieszka Borkowska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego

agnieszka.borkowska@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz – kierownik kliniki, specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista densytometrii klinicznej (certified clinical densitometrist)
 • lek. Karolina Kierus – zastępca kierownika kliniki, specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej, certyfikat Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego
 • prof. dr hab. n. med. Bożena Mikołuć – specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej, konsultant wojewódzki w dziedzinie immunologii klinicznej
 • dr n. med. Paweł Abramowicz – specjalista pediatra, specjalista reumatolog
 • dr n. med. Elżbieta Dobreńko – specjalista pediatra, specjalista reumatolog
 • dr n. med. Radosław Motkowski – specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej, certyfikat Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego
 • dr n. med. Maria Piotrowska – Depta – specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie pediatrii metabolicznej, certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, certyfikat Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii metabolicznej
 • dr n. med. Ewa Zagórecka – specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie alergologii, specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej
 • lek. Magdalena Abramowicz – specjalista pediatra, specjalista reumatolog
 • lek. Mateusz Bonin – specjalista pediatra
 • lek. Mark Klukowski – specjalista pediatra
 • lek. Anna Kondratiuk – specjalista pediatra
 • lek. Maciej Stawicki – specjalista pediatra

Rezydenci

 • lek. Izabela Bernacka – Kusznierko – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Magdalena Cholewińska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Katarzyna Filipczuk – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Justyna Młyńczyk – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Krystsina Paddubotskaya – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Ewa Bonin – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Anastazja Wasilewicz  – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Sebastian Wołejszo – w trakcie specjalizacji z pediatrii

Pielęgniarki

 • mgr plg. Agnieszka Charyło – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Borkowska – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w  dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr plg. Elżbieta Amonowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Wioleta Andrzejewska
 • mgr plg. Aleksandra Daszuta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Małgorzata Dereszkiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Magdalena Kotuk
 • mgr plg. Justyna Kuczyc
 • mgr plg. Dorota Magnuszewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i pediatrycznego
 • mgr plg. Anna  Malinowska – specjalista
 • mgr plg. Iwona Nowik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Edyta Olszewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pediatrycznego
 • mgr plg. Małgorzata Rogalska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Dominika Skorupa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Anna Smołko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr Jadwiga Sokołowska – specjalista w dziedzinie medycyny społecznej
 • mgr plg. Małgorzata Wiśniewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Ewa Wyłuda – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Patrycja Werpachowska
 • plg. Krystyna Borowik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Olena Naidonova
 • plg. Elżbieta Orlikowska
 • plg. Ewa Pacuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Stanisława Raczkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Barbara Romaniuk
 • plg. Małgorzata Zalewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Pozostały personel:

 • mgr Paulina Zambrzycka – dietetyk
 • Diana Kretowicz – sekretarka medyczna
 • Paula Romaniuk – rejestratorka medyczna

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Immunologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 624 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Schorzeń Metabolicznych

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 624 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Reumatologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 577 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Klinika oferuje całodobową opiekę nad pacjentami w wieku 0 – 18 lat, dysponując 20 – łóżkową bazą. Zasadniczy zakres działalności dotyczy immunologii klinicznej i niedoborów odporności, reumatologii dziecięcej, schorzeń rzadkich i ultra-rzadkich oraz pediatrii ogólnej.

Profil diagnostyczno – terapeutyczny Kliniki obejmuje:

 • Diagnostykę pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, zespołów gorączek cyklicznych, leczenie substytucyjne immunoglobulinami podskórnymi i dożylnymi w ramach programu lekowego NFZ, immunoprofilaktyka dzieci z grup wysokiego ryzyka i przewlekle chorych.
 • Kompleksową diagnostykę i leczenie chorób reumatologicznych, schorzeń zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej u dzieci i młodzieży: terapia konwencjonalna oraz leczenie biologiczne pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym w ramach programu lekowego NFZ.
 • Pierwotne i wtórne zaburzenia metabolizmu kostnego – w tym leczenie bisfosfonianami ciężkich i umiarkowanych postaci wrodzonej łamliwości kości (osteogenesis imperfecta), rzadkich chorób metabolicznych kości i zaawansowanych postaci osteoporoz wtórnych u dzieci. Zaburzenia metabolizmu mineralnego i wapniowo-fosforanowego, w tym deficytów witaminy D i krzywicy.
 • Choroby metaboliczne i wrodzone błędy metaboliczne (choroby rzadkie i ultra-rzadkie): fenyloketonuria i inne wrodzone wady metabolizmu, w tym enzymatyczna terapia zastępcza pacjentów z mukopolisacharydozami (program lekowy NFZ), zaburzenia przemian lipidów (hipercholesterolemie i hipertriglicerydemie rodzinne).
 • Diagnostykę medyczną (somatyczną) zaburzeń odżywiania oraz niedożywienia, nadwagi / otyłości i zespołu metabolicznego. Postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i poradnictwo dietetyczne w zaburzeniach odżywiania i rzadkich chorobach metabolicznych.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika_pediatrii_reumatologii_immunologii_i_chorob_metabolicznych_kosci