Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Dyżurka lekarska

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 (pokój I)

Pokój rejestratorki/asystentki medycznej

Dyżurka pielęgniarska:

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 (pokój II)

Kierownik Kliniki

dr n. med. Tomasz Guszczyn

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

+48 85 74 50 896

tomasz.guszczyn@udsk.pl

tomasz.guszczyn@umb.edu.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

dr n. med. i n. o zdr. Paweł Grabala

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

+48 85 74 50 891

pawel.grabala@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Iwona Łapińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

+48 85 74 50 894

iwona.lapinska@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr plg. Zofia Grzegorek 

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

+48 85 74 50 893

zofia.grzegorek@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • dr n. med. Tomasz Guszczyn – kierownik kliniki, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • dr n. med. i n. o zdr. Paweł Grabala – zastępca kierownika kliniki, specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Marek Danowski – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Michał Maksimowicz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Kamil Mazurek – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Tomasz Parol – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Maciej Wendorff – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Andrzej Zawadzki – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Rezydenci

 • lek. Krzysztof Adrian Banaszek – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Grzegorz Jan Maciąg – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Łukasz Piekutin – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Maciej Maksymilian Skrobecki – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Przemysław Wiliński – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Jakub Żukowski – w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarki

 • mgr plg. Iwona Łapińska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Zofia Grzegorek – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Dorota Cimoszuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Iwona Duliniec 
 • mgr plg. Anna Grzegorczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr plg. Magdalena Kalinowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Marta Kotowicz specjalista w dziedzinie neonatologii 
 • mgr plg. Rafał Stańczuk
 • mgr plg. Weronika Wądołowska –  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. plg. Anna Antoszuk
 • lic. plg. Katarzyna Maleszewska
 • lic plg. Monika Niemyjska
 • lic. plg. Tomasz Olchowik
 • plg. Alicja Deputat
 • plg. Elżbieta Kukiełko
 • plg. Sylwia Mróz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • plg. Teresa Nierodzik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • plg. Alina Puczyńska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Marcin Roguski
 • plg. Anna Rynkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Barbara Tarnowska

Asystent fizjoterapii

 • lic. Marietta Ołowska

Opiekun medyczny

 • Dorota Borkowska tel. +48 85 74 50 893
 • Beata Fiedoruk tel. +48 85 74 50 893
 • Michał Żarkowski tel. +48 85 74 50 893

Pozostały personel:

 • Asystentka medyczna: mgr Anna Jaworowska tel. +48 85 7450897
 • Sekretarka medyczna: mgr Emilia Klimiuk tel. +48 85 7450895
 • Rejestratorka medyczna: Bernadetta Łada tel. +48 85 7450897
 • Gipsiarz: Jan Wilczyk tel. +48 85 74 50 506

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Ortopedyczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 502 (Rejestracja)

+48 85 74 50 506 (Poradnia)

+48 85 74 50 786 (Poradnia)

+48 85 74 50 861 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Ortopedyczno – Urazowa

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 690 (Rejestracja)

+48 85 74 50 502 (Rejestracja)

+48 85 74 50 506 (Poradnia)

+48 85 74 50 786 (Poradnia)

+48 85 74 50 861 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Preluksacyjna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 502 (Rejestracja)

+48 85 74 50 690 (Rejestracja)

+48 85 74 50 512 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Porady dla rodziców

Przed przyjęciem do kliniki.

Lekarz ortopeda wstępnie kwalifikuje dziecko do leczenia ortopedycznego i ustala termin przyjęcia do Kliniki. Najczęściej odbywa się to w Poradni Ortopedycznej. W przypadku planowych operacji Rodzice wraz z dzieckiem pojawiają się w szpitalu jeden dzień przed planowanym zabiegiem operacyjnym w godzinach 8:00 – 10:00. Przy mniej obciążających zabiegach możliwe jest przyjęcie do Szpitala w dniu zabiegu, musi być to jednak uzgodnione z lekarzem i odpowiednio przygotowane. Pobyt w szpitalu przed operacją jest związany z przeprowadzeniem niezbędnych badań diagnostycznych i przygotowaniem pacjenta do znieczulenia przez lekarza anestezjologa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde dziecko przed zabiegiem planowym (nie dotyczy to zabiegów nagłych) bezwzględnie musi zostać zbadane przez lekarza anestezjologa nie później, niż w przeddzień znieczulenia. Takie badania odbywają się w UDSK w gabinecie anestezjologicznym na I piętrze, każdego dnia tygodnia w godzinach od 9:00 do 20:00. W trakcie wizyty u anestezjologa należy mieć ze sobą aktualne wyniki badań laboratoryjnych, ponieważ ułatwi to lekarzowi podjęcie decyzji o kwalifikacji do znieczulenia ogólnego. Podstawowe badania można wykonać we własnym zakresie, lub otrzymać stosowne skierowanie w Poradni Ortopedycznej UDSK. Zgodnie z zarządzeniem NFZ, skierowania na badania (w przypadku operacji planowych) nie może wystawić lekarz SOR! 

Pacjenci są obserwowani i nadzorowani przez personel pielęgniarski i lekarski przez cały okres pobytu w Klinice. Moment przeprowadzenia zabiegu jest uzależniony od charakteru choroby i stanu pacjenta.

W przypadku przeziębienia, grypy, gorączki lub innych oznak choroby przed zgłoszeniem się do szpitala należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450891; 85-7450892) lub sekretariatem Klinki (85-7450895). Aby nie narazić chorego dziecka na dodatkowe zagrożenia, w takich sytuacjach niezbędne jest przesunięcie daty operacji.

Przyjęcie do szpitala:

Przyjęcie dziecka do Kliniki rozpoczyna się w Centralnej Izbie Przyjęć (CIP) /Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Lekarz dyżurny bada dziecko, rozmawia z rodzicami (zbiera wywiad) i kieruje do Klinki, do której rodziców i dziecko zaprowadzi pielęgniarka lub inna osoba z personelu szpitala.

W Klinice rodzice są informowani przez lekarza o szczegółach dotyczących choroby dziecka, proponowanego postępowania, ryzyka związanego z leczeniem i ryzyka wynikającego z zaniechania leczenia.  Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na leczenie dziecka w naszym szpitalu poprzez złożenie podpisu (podpisów) pod odpowiednim dokumentem. Szczególną wagę przywiązujemy do dokładnego poinformowania rodziców i starszych dzieci o planowanym postępowaniu. Zależy nam, by przed podpisaniem zgody na leczenie i przed rozpoczęciem zabiegu opiekunowie prawni i ich dzieci uzyskali odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Personel Kliniki zapozna nowoprzyjęte dziecko i rodziców z topografią oddziału, zasadami pobytu rodziców przy dziecku, udzieli niezbędnych informacji oraz zawsze chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące pobytu.

Niezbędne dokumenty:

Planując wizytę w szpitalu ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu wszystkich niezbędnych dokumentów, tzn.: skierowania, książeczki zdrowia dziecka, nr PESEL dziecka, pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań. Prosimy o zabranie ankiety anestezjologicznej (w przypadku zabiegów planowych).

Co zabrać do szpitala:

przybory toaletowe: mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, grzebień oraz ręcznik, bieliznę osobistą, piżamę, szlafrok lub dres, skarpetki i kapcie, książki, przybory do pisania i rysowania, ulubione zabawki i gry, książki, mp3, fotografie osób bliskich, książeczkę zdrowia, posiadaną dokumentację medyczną, dobry nastrój i pozytywne myślenie – zawsze są mile widziane w Szpitalu!

Jeśli Dziecko korzysta z własnej bielizny i odzieży – prosimy o zapewnienie systematycznej wymiany tej odzieży na czystą. Prosimy nie przynosić przedmiotów o dużej wartości; nasz personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione Dziecku na oddziale.

Odwiedziny:

Jedno z Rodziców może stale opiekować się dzieckiem. Matki karmiące mogą być z dziećmi przez całą dobę. Ograniczona przestrzeń Kliniki i charakter leczonych chorób nie pozwalają jednak na równoczesne przebywanie z dzieckiem więcej, niż jednej osoby. Niedopuszczalna jest obecność zbyt wielu osób w sali chorych. Wszystkim dzieciom (chorym i operowanym tym bardziej!) potrzebna jest intymność, cisza, spokój, warunki do nauki. Kiedy zamierzają Państwo (Rodzice) odwiedzić dziecko w dwie osoby, prosimy o wchodzenie do Kliniki pojedynczo (na zmianę). Odporność dzieci przebywających w Klinice jest obniżona i nawet banalna infekcja może stanowić dla nich poważne zagrożenie. Jeżeli zauważyli Państwo u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy np. kaszel, gorączkę, biegunkę, wysypkę, prosimy o bezwzględne wstrzymanie się od odwiedzin do czasu wyleczenia. Każda osoba wchodząca do Kliniki stanowi dodatkowe, duże zagrożenie dla leczonych dzieci. Ze względu na konieczność zachowania czystości, po wejściu do gmachu Szpitala należy skorzystać z szatni ogólnej. Tu prosimy zostawić okrycia wierzchnie oraz bagaże. PROSIMY PAŃSTWA O ZROZUMIENIE I LICZYMY NA WSPÓŁPRACĘ – jest to BARDZO WAŻNE!

Wypis dziecka:

W dniu wypisu ze szpitala lekarz omówi zalecenia, dotyczące aktywności dziecka, stosowanych leków oraz ustali terminy przyszłych konsultacji. Są one niezbędne, by obserwować proces zdrowienia, a także wdrożyć najszybciej jak to możliwe leczenie korygujące. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy dokumenty nie zawierają pomyłek, oraz czy są podpisane.

Studenci i szkolenie personelu:

Nasza Klinika i nasz Szpital są częścią Uniwersytetu Medycznego, do którego zadań należy m.in. praca naukowa i nauczanie. Dlatego też w Klinice obecni są studenci, którzy niedługo będą lekarzami. Ich obecność i zajęcia w Klinice w niczym nie zaburzają leczenia dzieci – wręcz przeciwnie – studenci, szkolące się pielęgniarki i lekarze stażyści czynnie pomagają w opiece nad chorymi.

Porządek w Klinice:

Zajmując się swoim dzieckiem nie zapominajcie Państwo o potrzebach innych małych pacjentów i dostosujcie swoje zachowanie do panujących warunków. Szczególnie istotne jest, by starannie zapoznali się Państwo z regulaminem Szpitala i Kliniki oraz przestrzegali wskazówek personelu medycznego. Będzie to dla nas i Waszych dzieci bezcenna pomoc. Oddział ortopedyczny jest miejscem szczególnym i wymaga szczególnej czystości, porządku i dyscypliny od pracowników, pacjentów i ich rodziców. Jest to niezbędne np. po to, by rany goiły się szybko i bez powikłań. Dlatego jest bardzo ważne, by odwiedziny chorych ograniczyć do minimum. Jeśli nie jest to niezbędnie konieczne (jak np. wtedy, kiedy rodzice – prawni opiekunowie przebywają za granicą), raczej nie przewidujemy odwiedzin innych osób (koleżanek, wujków, dziadków itp.) Każda dodatkowa wizyta to zwiększone ryzyko dla wszystkich pacjentów. Nasz regulamin przewiduje, że z dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba, najlepiej mama. Mamy mają stały dostęp do swoich pociech.

Prosimy Państwa o dostosowanie swojego zachowania do potrzeb własnego dziecka oraz innych chorych dzieci, które znajdują się w Klinice. Prosimy, aby w czasie odwiedzin nie wchodzić do sal innych pacjentów. Pamiętajmy, że obecność różnych osób może być bardzo krępująca dla innych pacjentów, zwłaszcza dzieci w trakcie dojrzewania. Bez zgody personelu nie należy wchodzić do gabinetów zabiegowych i pozostałych pomieszczeń służbowych. Nie należy korzystać z telefonów komórkowych w pobliżu czułego sprzętu medycznego, aby nie zakłócać jego pracy lub gdy przeszkadza to innym chorym, albo zakłóca pracę personelu.

Uwaga: Osoby pod wpływem alkoholu mają zakaz wstępu do Kliniki.    

Jeśli przybycie do Szpitala z dzieckiem w zaplanowanym terminie nie jest możliwe z jakichkolwiek powodów, prosimy o jak najszybsze powiadomienie. Termin wyznaczonego zabiegu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej można zmienić telefonicznie w godzinach od 8:00–15:00. Prosimy wówczas kontaktować się z lekarzem prowadzącym (85-7450891; 85-7450892) lub sekretariatem Klinki (85-7450895).

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego specjalizuje się w leczeniu chorób układu narządu ruchu. Obecnie jest to jedyna jednostka w województwie podlaskim zajmująca się ortopedią i traumatologią dziecięcą. Klinika liczy 15 łóżek, rocznie hospitalizowanych jest około 1650 chorych.

W naszej Klinice wykonujemy zabiegi z zakresu traumatologii narządu ruchu jak również zajmujemy się pełnoprofilowym leczeniem schorzeń ortopedycznych wieku dziecięcego. W zakresie traumatologii zgodnie z obowiązującymi na świecie tendencjami w zaopatrywaniu złamań kości długich u dzieci coraz częściej wprowadzamy leczenie operacyjne, głównie zespolenia śródszpikowe. U młodszych dzieci są to tytanowe pręty elastyczne tzw. TENy. W przypadku złamań kości udowej czy piszczelowej u dzieci starszych preferowane są klasyczne ryglowane zespolenia śródszpikowe. Stosunkowo rzadziej wykorzystujemy zespolenia płytkowe w tym małoinwazyjne zestawy LISS, z wykorzystaniem wielokątowego, stabilnego blokowania. W przypadku złamań otwartych z towarzyszącymi uszkodzeniami tkanek miękkich wykorzystujemy nowoczesne stabilizatory zewnętrzne oraz terapię podciśnieniową VAC. W przypadku najcięższych urazów narządu ruchu ściśle współpracujemy z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, gdzie wykorzystujemy komorę hiperbaryczną.

W Klinice zajmujemy się również leczeniem operacyjnym złamań kręgosłupa oraz miednicy. W przypadkach złamań niestabilnych i/lub z towarzyszącym uszkodzeniem struktur neurologicznych przeprowadzane są zabiegi operacyjne polegające na odbarczeniu z stabilizacją złamań w zakresie każdego odcinka kręgosłupa jak również miednicy.

 W ostatnich kilku latach w Klinice znacznie zwiększyliśmy liczbę zabiegów operacyjnych kręgosłupa głównie w deformacjach skoliotycznych. Operowane są również skomplikowane wady wrodzone kręgosłupa gdzie stosowane są zabiegi resekcji kręgów czy też implantacji trzonów kręgów. Regularnie prowadzone są zabiegu korekcji skolioz wczesnodziecięcych gdzie stosujemy pręty magnetyczne rosnące, dzięki temu wyeliminowaliśmy konieczność wielokrotnego leczenia operacyjnego pacjenta rosnącego.  Na zaproszenie Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej gościliśmy w UDSK Panią profesor Annalise Noelle Larson z USA, Pana M. Darryl Antonacci z Princeton USA oraz Pana Profesora Ilkka Juhani Helenius z Finlandii. Podczas wizyt pod nadzorem wybitnych specjalistów przeprowadziliśmy skompilowane zabiegi korekcji skolioz z użyciem prętów rosnących i korekcji skolioz kostnopochodnych w przebiegu rzadkich wad wrodzonych kręgosłupa oraz zabiegi korekcji skoliozy z użyciem elastycznych taśm. Były to pierwsze tego rodzaju zabiegi w naszym regionie, a niektóre również pierwsze w Polsce. Obecnie Klinika jest jedynym w Polsce ośrodkiem referencyjnym SRS (Scoliosis Research Society, USA) gdzie odbywają się szkolenia z zakresu chirurgii kręgosłupa.

Stale poszerzając nasze możliwości terapeutyczne naszej Kliniki, od niespełna roku stosujemy do leczenia skomplikowanych wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu zewnętrze stabilizatory oparte na konstrukcji ramy Taylora. Pozwalają one na precyzyjne korekcje zaburzeń wielopłaszczyznowych kończyn, wydłużanie skróconych kończyn oraz w szczególnych przypadkach na transport kostny w ubytkach kości. Do wydłużania kości długich używamy również prętów magnetycznych, które eliminują, tak jak w przypadku korekcji skoliozy, konieczność wielokrotnych zabiegów operacyjnych.

W Klinice zajmujemy się leczeniem złożonych wad dziecięcego stawu biodrowego  gdzie wykonujemy zabiegi polegające głównie na osteotomii kości udowej jak również i kości miednicy.

Wśród wad wrodzonych narządu ruchu jedną z najczęstszych deformacji jest stopa końsko-szpotawa. Obecnie leczona jest w naszej Klinice zgodnie z obowiązującym standardem metodą Ponsetiego.

Dużym osiągnięciem naszego zespołu lekarskiego jest prawie całkowite wyeliminowanie w województwie podlaskim operacyjnego leczenia wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego. Na bazie tworzącego się szpitala UDSK już w latach 90-tych zorganizowaliśmy program profilaktyki dysplazji stawu biodrowego oparty o dostępne i bezpłatne badanie każdego noworodka w 1-szym i 3-cim miesiącu życia.

Podążając za trendami nowoczesnej ortopedii najbardziej rozwijającą się metodą operacyjną w naszej Klinice staje się artroskopia. Technika ta pozwala na małoinwazyjną naprawę uszkodzonych stawów oraz innych okolic narządu ruchu. Obecnie w naszej Klinice wykonywane są artroskopie kolana, barku, stawu skokowego, łokcia i biodra. W przypadku chorób reumatoidalnych za pomocą artroskopu wykonywane są synowektomie.

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej ma również bogate doświadczenie, w obecnie niezwykle cenionych procedurach leczenia biologicznego schorzeń narządu ruchu. Od 2008 na co dzień wykorzystujemy w naszej praktyce preparaty osocza bogatego w płytki krwi tzw. PRP (ang. platelet rich plasma). Ten autologiczny materiał stosujemy zarówno do leczenia przewlekłych stanów zapalnych narządu ruchu, zaburzeń zrostu kostnego, uszkodzeniach więzadłowych, oraz ubytkach chrząstki stawowej.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-ortopedii-i-traumatologii-dzieciecej