szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Pobyt pacjentów w stanach terminalnych

Pacjentów w  stanach terminalnych (nieuleczalnie chorych) oraz ich rodziny należy otoczyć specjalną opieką. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień,  do poszanowania godności i umierania w spokoju.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku zapewnia w/w pacjentom:

 • możliwość całodobowego kontaktu pacjenta z rodziną zgodnie z zasadami obowiązującymi
  w szpitalu,
 • jednoosobową salę (zgodne z możliwościami Kliniki/Oddziału); w przypadku braku możliwości zapewnienia sali jednoosobowej, personel wydziela miejsce, które umożliwia stały
  i nieskrępowany kontakt z pacjentem,
 • atmosferę spokoju i opanowania oraz empatię wobec dziecka i jego rodziców/opiekunów,
 • możliwość włączenia rodziny w opiekę (przygotowanie rodziny pacjenta do niesienia choremu pomocy, opieki i wsparcia emocjonalnego, pomoc rodzinie w akceptacji niepomyślnego rokowania),
 • sprawowanie opieki medycznej zgodnie z zasadami:
  –  ze szczególną starannością, z poszanowaniem godności i intymności pacjenta,
  –  łagodzenie lęku, leczenie bólu fizycznego,
  –  zapobieganie powikłaniom wynikającym z długotrwałego unieruchomienia (zgodniez aktualną wiedzą medyczną, procedurami i standardami medycznymi),
  –  udzielanie wsparcia emocjonalnego.
 • wsparcie psychologiczne – możliwość konsultacji psychologicznej,
 • wsparcie duchowe – możliwość udzielenia Sakramentów na życzenie pacjenta lub jego rodziny (rodzina ma prawo do uzyskania zaświadczenia o udzieleniu posługi religijnej pacjentowi od duchownego udzielającego Sakramentu.)
Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+