Dostępność Plus dla Zdrowia

Logo Fundusze Europejskie - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Polski i tekst: Rzeczpospolita Polska
Logo Programu Dostępność Plus
Logo Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwerstecki Dzieciecy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 964 080,92 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów oraz ich rodziców/opiekunów będzie mogła:

  • Skorzystać z nowej windy,
  • Łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki,
  • Umówić wizytę on-line,
  • W łatwy i szybki sposób dostać się do gabinetów lekarskich,
  • W łatwy sposób uzyskać informacje ze strony internetowej.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Raporty z audytów:

Koordynator ds. dostępności:

  • Pomaga przy przemieszczaniu się osób z dysfunkcją ruchową/ wzrokową. 
  • Wspiera Pacjentów z indywidualnymi potrzebami przy rejestracji na wizytę. 
  • Wspiera Pacjentów ze szczególnymi potrzebami przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. 
  • Udziela informacji o posiadanych przez placówkę udogodnieniach dla osób z indywidualnymi potrzebami. 
  • Monitoruje działalność szpitala w zakresie zapewnienia dostępności

Teksty Łatwe Do Czytania:

Organizacje wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Polski Związek Głuchych. Oddział Białostocki.

ul. Dziesięciny 59
15-806 Białystok

e-mail: bialystokpzg@gmail.com
tel.: 85 653 46 20 

O Szpitalu – wersja dla niesłyszących i niedosłyszących.