Klinika Neurologii Dziecięcej

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00

Dyżurka pielęgniarska:

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Leszek Boćkowski

specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy

leszek.bockowski@udsk.pl

+48 85 74 50 811

Zastępca Kierownika Kliniki

dr hab. n. med. Krzysztof Sendrowski

specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy

+48 85 74 50 814

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. plg. Ewa Stefańska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i internistycznego

ewa.stefanska@udsk.pl

+48 85 74 50 809

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

lic. plg. Urszula Micińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

urszula.micinska@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • dr hab. n. med. Leszek Boćkowski – kierownik kliniki, specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy
 • dr hab. n. med. Krzysztof Sendrowski – specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy
 • dr n. med. Barbara Artemowicz – specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy
 • dr n. med. Joanna Maria Dąbrowska – specjalista pediatra, specjalista neurolog dziecięcy
 • dr n. med. Anna Jakubiuk – Tomaszuk – specjalista genetyki klinicznej, specjalista neurolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej
 • dr n. med. Barbara Kiryluk – specjalista pediatra, specjalista neurolog dziecięcy
 • dr n. med. Beata Olchowik – specjalista rehabilitacji, specjalista neurolog dziecięcy
 • lek. Anna Szyszko – Szwed – specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji
  z neurologii dziecięcej
 • lek. Milena Żochowska – Sobaniec – specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

 • dr hab. n. med. Joanna Śmigielska – Kuzia – specjalista neurolog, specjalista neurolog dziecięcy, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej
 • dr n. med. Monika Kłusek – Oksiuta – specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej

Pielęgniarki

 • mgr plg. Ewa Stefańska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i internistycznego
 • mgr plg. Urszula Micińska – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Urszula Borowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Joanna Dryl – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Julita Kacejko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Iwona Kurowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Bożena Kuźmicka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Ewa Puczkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Dorota Raniewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr. plg. Elżbieta Sawicka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Paulina Sieredzińska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Elżbieta Skorulska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr Ewa Wiktorzak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Lucyna Hapunik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Elżbieta Szumska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Pozostały personel:

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Neurologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 502 (Rejestracja)

+48 85 74 50 525 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Pracownie podlegające pod klinikę

Pracownia Elektroencefalografii (EEG) Kliniki Neurologii Dziecięcej

Kierownik pracowni

dr n. med. Barbara Artemowicz


Pracownicy:
 • mgr tech. rad. Beata Pawelska

+48 85 74 50 887


Zakres wykonywanych badań:

 • EEG
 • EEG we śnie
 • Video EEG

Pracownia Neurofizjologii Klinicznej

Kierownik pracowni

dr hab. n. med. Leszek Boćkowski


Pracownicy:
 • dr n. med. Beata Olchowik
 • mgr tech. rad. Beata Pawelska

Zakres wykonywanych badań:

 • EMG (Elektromiografia)
 • ENG (Elektroneurografia)
 • Elektrostymulacyjna próba miasteniczna
 • Próba tężyczkowa EMG

Przygotowanie do badań: wymagana jest pisemna zgoda na badanie. Nie ma konieczności specjalnego przygotowania pacjenta.

Pracownia Elektroencefalografii (EEG) Poradni Neurologicznej

Kierownik pracowni

dr hab. n. med. Joanna Śmigielska-Kuzia


Pracownicy
 • tech. rad. Maria Gawryluk

+48 85 74 50 780


Zakres wykonywanych badań:

 • EEG
 • EEG we śnie
 • Video EEG

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Klinika Neurologii Dziecięcej UDSK specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci i młodzieży. Prowadzimy diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu nerwowego takimi jak: padaczka i inne zaburzenia napadowe, bóle głowy ze szczególnym uwzględnieniem migreny, stwardnienie rozsiane i inne choroby demielinizacyjne, choroby naczyniowe OUN, polineutropatie i inne choroby nerwowo-mięśniowe.

W Klinice realizowane są programy lekowe NFZ dla pacjentów do 18 roku życia: leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA), stwardnienia rozsianego (SM) oraz leczenia immunoglobulinami dożylnymi chorób neurologicznych. Klinika prowadzi leczenie padaczki lekoopornej dietą ketogenną. W strukturze jednostki funkcjonuje gabinet psychologa klinicznego, który prowadzi diagnozę zaburzeń rozwojowych. W zespole pracuje doświadczony genetyk kliniczny. Pracownia Elektroencefalografii wykonuje badania EEG w czuwaniu i we śnie oraz badania Video-EEG. Pracownia Neurofizjologii Klinicznej wykonuje badania elektroneurograficzne przewodnictwa ruchowego i czuciowego (ENG), elektromiograficzne (EMG), elektrostymulacyjną próbę miasteniczną, próbę tężyczkową.

Rodzice i opiekunowie małych pacjentów mają możliwość przebywania przez całą dobę przy łóżku chorego, współpracując z zespołem pielęgniarsko-lekarskim w procesie diagnostyczno-terapeutycznym i opiece nad dzieckiem. W Klinice funkcjonuje świetlica wyposażona w sprzęt TV, zabawki i pomoce edukacyjne. Zajęcia w świetlicy prowadzona jest w godzinach przedpołudniowych przez wykwalifikowane i doświadczone nauczycielki. W godzinach popołudniowych realizowane są zajęcia szkolne dla dzieci wymagających dłuższej hospitalizacji w Klinice.

Wielu naszych pacjentów po zakończeniu hospitalizacji wymaga dalszej opieki specjalistycznej, która jest realizowana w przyklinicznej Poradni Neurologicznej dysponującej własną pracownią EEG, wykonującą badania w czuwaniu i we śnie w trybie ambulatoryjnym, niezbędne do monitorowania leczenia pacjentów z zaburzeniami napadowymi. Niektórzy pacjenci kontynuują leczenie usprawniające w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej UDSK.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wnoz/klinika-neurologii-dzieciecej