Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 :

Odcinek Diabetologia / Endokrynologia:

Dyżurka lekarska:

Dyżurka pielęgniarska:

Odcinek Kardiologia:

Dyżurka lekarska:

Dyżurka pielęgniarska:

Zapisy na hospitalizację:

z powodów endokrynologicznych

Telefonicznie od poniedziałku do piątku

w godzinach: 13:30-15:00

+48 85 74 50 517

Osobiście w Poradni Endokrynologicznej

w godzinach: 8:00-15:00

(I piętro – część poradniana, pokój 5113)

z powodów kardiologicznych

Telefonicznie od poniedziałku do piątku

w godzinach: 09:00-14:00

+48 85 74 50 726

Osobiście w Dyżurce Kardiologów (VI piętro) w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii 

w godzinach: 09:00-14:00

z powodów diabetologicznych

Telefonicznie od poniedziałku do czwartku

w godzinach: 11:00-13:00

+48 85 74 50 516

Osobiście w Poradni Diabetologicznej

w godzinach: 11:00-13:00

(I piętro część poradniana, pokój 5115)

Kierownik Kliniki

prof. zw. dr hab. n. med. Artur Tadeusz Bossowski

specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie  diabetologii i endokrynologii, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej, Konsultant wojewódzki z endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

+ 48 85 74 50 735

artur.bossowski@udsk.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

dr n. med. Jerzy Wójtowicz

specjalista pediatra, specjalista kardiolog, Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej

+ 48 85 74 50 731

 jerzy.wojtowicz@udsk.pl

 jerzywojt@op.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Katarzyna Drwal

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i diabetologicznego

+48 85 74 50 733

katarzyna.drwal@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr plg. Wiesława Bogojło

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i neonatologicznego

wieslawa.bogojlo@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • prof. zw. dr hab. n. med. Artur Bossowski – kierownik kliniki, specjalista pediatra, specjalista w dziedzinie  diabetologii i endokrynologii, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej, Konsultant wojewódzki z endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Jerzy Wójtowicz – zastępca kierownika kliniki, specjalista pediatra, specjalista kardiolog, Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii dziecięcej
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska – Olszewska – specjalista pediatra, specjalista diabetologii, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Marcin Baran – specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej
 • dr n. med. Hanna Borysewicz – Sańczyk – specjalista pediatra, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Andrzej Hryniewicz – specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej
 • dr n. med. Milena Jamiołkowska – Sztabkowska – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • dr n. med. Anna Kadłubiska – specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej
 • dr n. med. Justyna Michalak – specjalista pediatra, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Klaudyna Noiszewska – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Agnieszka Polkowska – specjalista pediatra, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Janusz Pomaski – specjalista w dziedzinie pediatrii i endokrynologii
 • dr n. med. Beata Sawicka – specjalista w dziedzinie pediatrii i endokrynologii, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • dr n. med. Kornel Semeran – specjalista w dziedzinie pediatrii i kardiologii dziecięcej
 • dr n. med. Karolina Stożek – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej, w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • dr n. med. Aneta Zasim – specjalista pediatra, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Rezydenci

 • lek. Paulina Berezowiec – w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • lek. Anna Krupska – w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej
 • lek. Katarzyna Masłowska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Elżbieta Parchanowicz – w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • lek. Marta Pasławska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Joanna Peczyńska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Paulina Prokopiuk – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Magdalena Sulik – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Aleksandra Szatyłowicz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Stanisław Trzebuchowski – w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • lek. Zuzanna Wantulok – w trakcie specjalizacji z endokrynologii i diabetologii dziecięcej

Pielęgniarki

 • mgr plg. Katarzyna Drwal – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i diabetologicznego
 • mgr plg. Wiesława Bogojło – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i neonatologicznego
 • mgr plg. Renata Białopotocka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Izabela Borowik
 • mgr plg. Grażyna Dąbrowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Iwona Gawędzka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Karpińska
 • mgr plg. Dorota Kuczko – Girucka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Małgorzata Nierodzik – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Elżbieta Podlaska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i diabetologicznego
 • mgr plg. Małgorzata Rogalska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Emilia Staleńczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr plg. Edyta Szymczyk
 • mgr plg. Barbara Tarasiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Beata Więckowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Witos – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • lic. plg. Karolina Kiarszys
 • lic. plg. Halina Orłowska
 • lic. plg. Dominika Sidoruk
 • lic. plg. Aneta Szczubełek
 • lic. plg. Lidia Supińska
 • lic. plg. Zuzanna Zwolińska
 • plg. Jolanta Olszewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • plg. Ewa Pacuk
 • plg. Marta Szczytko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Anna Wojcieszuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Pozostały personel:

 • Technicy medyczni:
  • tech. Sylwia Litwin – technik elektroradiologii
  • tech. Edyta Oniśko – technik elektroradiologii
  • tech. Teresa Półkośnik – technik elektroradiologii
 • Psycholog: mgr Izabela Łazarczyk
 • St. dietetyk: Halina Woszczenko
 • St. sekretarka medyczna: lic. Aneta Gryczewska
 • Rejestratorka medyczna: mgr Marta Łukaszewicz

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Endokrynologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 7:30-15:05

+48 85 74 50 502 (Rejestracja)

+48 85 74 50 517 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Cukrzycowa / Diabetologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:05

+48 85 74 50 502 (Rejestracja)

+48 85 74 50 516 (Poradnia)

+48 85 74 50 516 (Poradnia / Rejestracja do poradni)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Kardiologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 12:30-14:45

+48 85 74 50 529 (Poradnia / Rejestracja do poradni)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Pracownie podlegające pod klinikę

Pracownia Echokadriograficzna

Kierownik pracowni

dr n. med. Jerzy Wójtowicz

Z-ca Kierownika

dr n. med. Andrzej Hryniewicz

+48 85 74 50 600

Zakres wykonywanych badań:

 • echokardiografia przezklatka (TTE)
 • echokardiografia przezklatkowa z obrazowaniem 3D

Pracownia Echokadriograficzna II

Kierownik pracowni

dr n. med. Kornel Semeran

+48 85 74 50 600

Zakres wykonywanych badań:

 • echokardiograficzne przezklatkowe z obrazowaniem 3D i badania TEE

Pracownia Ultrasonograficzna Schorzeń Endokrynologicznych

Kierownik pracowni

dr n. med. Beata Sawicka

Z-ca Kierownika

dr n. med. Hanna Borysewicz – Sańczyk

+48 85 74 50 600

Zakres wykonywanych badań:

 • wykonywanie i opisywanie badania USG tarczycy z elestografią

Pracownia Holterowska EKG i ABPM

Kierownik pracowni

dr n. med. Kornel Semeran

Z-ca Kierownika

+48 85 74 50 600

Zakres wykonywanych badań:

 • Analiza całodobowego monitorowania ekg
 • Opisywanie Tilt-Testu
 • Analiza całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi

Pracownia Badań Wysiłkowych

Kierownik pracowni

lek. Anna Kadłubiska

Z-ca Kierownika

lek. Hanna Krupskaya

+48 85 74 50 600

Zakres wykonywanych badań:

 • Wykonywanie i opisywanie prób wysiłkowych
 • Wykonywanie Tilt-Testu (próby pionizacyjnej)
 • Wykonywanie próby z adenozyną
 • Wykonywanie próby z Betablokerem

Pracownia Edukacji Diabetologicznej

Kierownik pracowni

prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska – Olszewska 

Z-ca Kierownika

lek. Aneta Zasim

+48 85 74 50 724

+48 85 74 50 737

Zakres wykonywanych badań:

 • Szkolenie pacjentów i rodziców dzieci z cukrzycą.

Pracownia USG w Poradni Endokrynologicznej

Kierownik pracowni

dr n. med. Janusz Pomaski

+48 85 74 50 517

Zakres wykonywanych badań:

 • wykonywanie i opisywanie badania USG tarczycy

Pracownia Echo w Poradni Kardiologicznej

Kierownik pracowni

dr n. med. Andrzej Hryniewicz

Z-ca Kierownika

dr n. med. Marcin Baran

+48 85 74 50 529

Zakres wykonywanych badań:

 • echokardiografia przezklatkowa

Pracownia Pomiaru Centralnego Ciśnienia Tętniczego

Kierownik pracowni

lek. Klaudyna Noiszewska

+48 85 74 50 600

Zakres wykonywanych badań:

Gabinet Psychologa

Kierownik pracowni

mgr Izabela Łazarczyk

+48 85 74 50 728

Zakres wykonywanych badań:

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego specjalizuje się w leczeniu zaburzeń endokrynologicznych w tym niskorosłości w przebiegu niedoczynności przysadki i insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, cukrzycy typu I, schorzeń tarczycy i nadnerczy oraz chorób układu krążenia. Nasza baza obejmuje 28 łóżka podzielone na Oddział Endokrynologii i Diabetologii, w tym sala intensywnego nadzoru diabetologicznego oraz Pododdział Kardiologii z salami dla dzieci młodszych (noworodki, niemowlęta, dzieci małe) oraz dzieci starszych. Ponadto Klinika dysponuje Pracowniami: echokardiografii, ultrasonografii z elastografią, Pracownią holterowską i ABPM oraz Pracownią badań wysiłkowych. Na terenie Kliniki funkcjonuje gabinet edukacyjny i gabinet psychologa.

PROFILE KLINIKI

Endokrynologiczny

 1. Diagnostyka i leczenie dzieci i młodzieży ze schorzeniami endokrynologicznymi w tym:
  • zaburzeniami wzrastania,
  • przedwczesnym lub opóźnionym pokwitaniem,
  • schorzeniami nadnerczy i tarczycy,
  • chorobami podwzgórza i przysadki mózgowej.
 2. Prowadzenie programów lekowych:
  • leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki, z niską urodzeniową masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA), zespołem Turnera, zespołem Prader-Willego,
  • leczenie rekombinowanym insulinopodobnym czynnikiem wzrostu typu 1 dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1,
  • leczenie dojrzewania płciowego triptoreliną dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym.
 3. Szkolenie w zakresie stosowania hormonu wzrostu i IGF-1 u pacjentów objętych programami lekowymi.
 4. Wykonywanie badań ultrasonograficznych tarczycy z użyciem techniki elastografii (ocena zmian guzkowych i ogniskowych w tarczycy). W przypadku zmian podejrzanych zgodnie z rekomendacjami PTE patomorfolog wykonuje biopsję aspiracyjną cienkoigłową.

Diabetologiczny

 1. Diagnostyka oraz leczenie dzieci i młodzieży do 18 roku życia z następującymi schorzeniami: cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca wtórna, cukrzyca uwarunkowana genetycznie, cukrzyca związana z mukowiscydozą, stany przedcukrzycowe, inne zaburzenia w gospodarce węglowodanowej, nadwaga i otyłość, zespół metaboliczny, choroby współistniejące z cukrzycą.
 2. Leczenie ostrych powikłań cukrzycy w ramach sali intensywnego nadzoru.
 3. Leczenie dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 z zastosowaniem zaawansowanych technologii diabetologicznych (osobiste pompy insulinowe, systemy ciągłego monitorowania glikemii).
 4. Zajęcia edukacyjne i reedukacyjne dzieci chorych na cukrzycę i ich rodzin z zakresu pełnej samokontroli, żywienia oraz leczenia za pomocą osobistych pomp insulinowych oraz systemów ciągłego monitorowania glikemii. Dzięki współpracy międzyośrodkowej mamy możliwość diagnozowania wątpliwych typów cukrzycy (badania immunologiczne, genetyczne), rozpoznajemy cukrzyce monogenowe.
 5. STRATEGMED – „Terapia komórkowa cukrzycy typu 1 w oparciu o namnożone sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127 oraz przeciwciało anty-CD20 – badanie randomizowane”. Link do programu STRATEGMED: https://strategmed.tregs.gumed.edu.pl

Kardiologiczny

Klinika jako jedyna w całym makroregionie posiada wydzielone łóżka dla dzieci i młodzieży z problemami kardiologicznymi. Łącznie z poradnią kardiologiczną obejmuje opieką ok. 32 tys. chorych. Zatrudnia wysokospecjalistyczną kadrę medyczną – 5 lekarzy ze specjalizacją z kardiologii oraz 2 w trakcie specjalizacji (w całej Polsce jest jedynie 150 specjalistów z kardiologii dziecięcej). Jest jednostką dobrze wyposażoną w kardiologiczny sprzęt specjalistyczny: elektrokardiografy, echokardiografy, stres test, zestawy do wielogodzinnego monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego (Holter, ABPM), zestaw do Tilt testu. Umożliwia to diagnozowanie i prowadzenie dzieci z różnymi schorzeniami układu sercowo – naczyniowego. Personel kliniki zajmuje się problemami nadciśnienia tętniczego, omdleń, wad serca wrodzonych i nabytych. Rocznie w Polsce na 1000 żywo urodzonych noworodków 5 – 10 z nich ma wadę serca. W klinice dzieci z terenu całego województwa są szczegółowo diagnozowane i kwalifikowane do zabiegów kardiochirurgicznych. Profil kliniki obejmuje diagnostykę i terapię zaburzeń rytmu serca z możliwością obrazowania MRI i Angio CT. Ponadto w zakres działania kliniki wchodzi kardiologia interdyscyplinarna zajmująca się zaburzeniami układu krążenia w innych jednostkach chorobowych dotyczących dzieci i młodzieży. 

Klinika posiada akredytację do prowadzenia specjalistycznego szkolenia lekarzy z zakresu endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz kardiologii dziecięcej i kardiologii dorosłych (część pediatryczna). Corocznie organizuje też kursy dokształcające dla lekarzy z zakresu endokrynologii i kardiologii dziecięcej w ramach CMKP.

Programy edukacyjne

Edukacja dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 jest kluczowym elementem terapii. Warsztaty, obozy dla dzieci i młodzieży żyjących z cukrzycą są korzystnym i skutecznym narzędziem edukacyjnym. Członkowie zespołu diabetologicznego, opiekujący się pacjentami poniżej 18 roku życia przebywającymi na koloniach bez rodziców, sprawują tam intensywną opiekę medyczną, obejmującą również dyżury nocne. Postępując wg opisanych Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, zespół diabetologiczny Kliniki, przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Białymstoku, przez wiele lat organizował kolonie dla dzieci, gdzie nasi pacjenci, czasem już od 6. roku życia, przebywali bez rodziców, w grupie rówieśników z cukrzycą i zdrowych, ucząc się samodzielności w planowaniu żywienia, bezpiecznego podejmowania niezwykle ważnej w terapii aktywności fizycznej. Ponadto pod czujnym okiem edukatora diabetologicznego odbywali wycieczki i poznawali innych, dorosłych już ludzi fantastycznie funkcjonujących z cukrzycą i realizujących swoje marzenia (np. spotkania z Michałem Jelińskim, wioślarzem chorym na cukrzycę typu 1, mistrzem olimpijskim z 2008 z Pekinu). Z naszymi młodymi pacjentami cyklicznie spotykają się piłkarze Jagiellonii i inni sportowcy zachęcając do regularnej aktywności fizycznej.

Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim – dokumenty do pobrania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika badania

Formularz świadomej zgody pacjenta

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce aktualności: kliknij tutaj

W sprawie wyników proszę kontaktować się drogą mailową:  wyprzedzmy.cukrzyce.typu1@umb.edu.pl

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-pediatrii-endokrynologii-diabetologii-z-pododdzialem-kardiologii