szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Programy edukacyjne

Edukacja pacjentów prowadzona w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku

Prowadzone w Uniwersyteckim Dziecięcym szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku działania edukacyjne mają na celu umożliwienie poszczególnym osobom (chorym, ich rodzinom/opiekunom) zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę.

Podejmowane działania polegają na:

 • realizacji programów zdrowotnych wśród chorych, ich rodzin/opiekunów,
 • prowadzeniu edukacji ukierunkowanej na promocję zachowań prozdrowotnych, podnoszenie świadomości i odpowiedzialności za własne zdrowie,

Edukacja pacjentów hospitalizowanych w UDSK jest przeprowadzana w formie:

 • edukacji bezpośredniej;
 • ulotek dotyczących różnej tematyki zdrowotnej, najczęściej związanej ze specyfiką kliniki, dostępnych na oddziałach lub holach szpitala w wytyczonych gablotach;
 • gazetek tematycznych rozwieszonych w klinikach oraz holach szpitala;
 • co roku tworzonej gazetki dot. HASŁA ROKU proponowanego przez WHO;

Działania edukacyjne w UDSK w Białymstoku realizowane są w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala.

Działania edukacyjne koordynuje starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa –
mgr plg. Anna Malinowska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego.

 

PORADNIA PATOLOGII NOWORODKA >>>zobacz


 • Bezpośrednia edukacja laktacyjna dla rodziców zgłaszających się do Poradni Patologii Noworodka prowadzona przez Certyfikowanego Doradcę Laktacyjnego.
 • Edukacja laktacyjna rodziców dziecka hospitalizowanego w UDSK przy łóżku pacjenta.
 • Porady i edukacja telefoniczna dla mam, których dzieci są pacjentami UDSK
  w Białymstoku.
 • Ulotki informacyjne dotyczące karmienia piersią i rozszerzania diety przekazywane Rodzicom dzieci karmionych piersią.

Kontakt do Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego: tel. 85 7450524

KLINIKA PEDIATRII I NEFROLOGII >>>zobacz

 • Edukacja rodziców dzieci dializowanych otrzewnowo, realizowana przez pielęgniarki pracujące na odcinku.
 • Nadzór na edukacją i reedukacją pacjenta i jego opiekuna sprawowany przez dr n. med. Ryszarda Wiercińskiego oraz pielęgniarkę mgr Annę Kasperuk.
 • Materiały edukacyjne przekazywane pacjentowi dializowanemu i rodzicowi/opiekunowi:
 • Broszury wykonania wymiany płynu dializacyjnego.
 • Broszury dotyczące zmiany opatrunku przy cewniku Tenckhoffa.
 • Broszury dotyczące skutecznego mycia rąk.
 • Karty edukacyjne: dializa otrzewnowa.
 • Książkę kucharską dla osób dializowanych otrzewnowo.
 • Płytka DVD: Leczenie nerkozastępcze.
 • Plakat: Schemat postępowania z pacjentem z przewlekłą chorobą nerek pod kątem kwalifikacji do przeszczepu.
 • Plakat: Przygotowanie worka do dializy otrzewnowej, podłączenie i odłączanie pacjenta.
 • Worek treningowy do wykonywania wymian płynu dializacyjnego i wykonywania opatrunków przy cewniku Tenckhoffa.

 

KLINIKA PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII Z PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII >>>zobacz

 • Program edukacji pacjentów z cukrzycą typu I (do wglądu na oddziale).
 • Edukacja prowadzona podczas hospitalizacji przy łóżku pacjenta lub w pokoju edukacyjnym.

KLINIKA PEDIATRII, REUMATOLOGII, IMMUNOLOGII I CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI >>>zobacz

Edukacja dietetyczna prowadzona jest przez dietetyczkę indywidualnie przy łóżku pacjenta podczas hospitalizacji u pacjentów z:

 • Otyłością
 • Hipercholesterolemią
 • Niedoborami masy ciała

KLINIKA NEUROLOGII >>>zobacz

Edukacja dietetyczna prowadzona jest przez dietetyczkę indywidualnie przy łóżku pacjenta podczas hospitalizacji u pacjentów z:

 • Padaczką (dieta ketogenna w leczeniu padaczki lekoopornej).

 

KLINIKA ONKOLOGII >>>zobacz

Edukacja dietetyczna prowadzona jest przez dietetyczkę indywidualnie przy łóżku pacjenta podczas hospitalizacji u pacjentów z:

 • Chorobami onkologicznymi
 • Niedokrwistością z niedoboru Fe, B 12, kwasu foliowego

 

KLINIKA CHIRURGII >>>zobacz

W Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej prowadzone są zajęcia edukacyjne z rodzicami / pacjentami z wyłonioną stomią jelitową /urostomią. Spotkania odbywają się indywidualnie,
z każdym z edukowanych rodziców, w salach pacjentów. Prowadzone są zgodnie
z algorytmem zawartym w procedurze Pielęgnacja Stomii.

edu

 

DZIAŁANIA PROZDROWOTNE UKIERUNKOWANE NA PACJENTÓW ZREALIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 15 PRZY UDSK >>>zobacz

 1. Każdy Ci powie, dbaj o zdrowie – spotkanie edukacyjne dla przedszkolaków.
 2. Prawidłowa dieta nastolatków. Zaburzenia odżywiania – wykład i warsztaty.
 3. Witaminka – program profilaktyczny dla przedszkolaków.
 4. Bezpieczeństwo i zdrowie – nie daj się używkom – zajęcia wychowawcze na wszystkich oddziałach.
 5. Żyjmy zdrowo – walka z zachowaniami ryzykownymi wśród młodzieży – zajęcia wychowawcze na wszystkich oddziałach.
 6. Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy – zajęcia wychowawcze na wszystkich oddziałach.
 7. O zdrowiu na wesoło – Światowy Dzień Służby Zdrowia – zajęcia wychowawcze na wszystkich oddziałach.
 8. W zdrowym ciele, zdrowy duch – koło.
 9. Nie pal przy mnie proszę – program edukacyjny i warsztaty.

– Od czego zależy nasze zdrowie

– Co i dlaczego szkodzi zdrowiu

– Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone

 1. My nie palimy, to nie dla nas – konkurs interdyscyplinarny.
 2. Pasje budują, nałogi rujnują – konkurs ogólnopolski dla uczniów szkół szpitalnych.
 3. Zdrowo żyj – konkurs interdyscyplinarny.
 4. Healthy living – zajęcia, pogadanki prozdrowotne w języku angielskim.

 

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+