Gabinet Zabiegowy Poradni Specjalistycznych

Rysunek przedstawiający lekarza w okularach