Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”

Rysunek przedstawiający lekarza w okularach