Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży i Oddział Dzienny Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży)

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Dyżurka lekarska

Lekarz dyżurny po godz. 15.00

+48 85 74 50 971

Kierownik Kliniki

lek. Jacek Teodor Bida

specjalista psychiatra, psychoterapeuta. Ukończony Całościowy Kurs Psychoterapii Zakładu Terapii Rodzin CM UJ oraz Kurs Interwencji Kryzysowej (certyfikat nr 18/2006/ki), ponad 250 godzin uczestnictwa w seminarium teoretyczno-superwizyjnym „Psychoanalityczne podejście w terapii dzieci i młodzieży”. Szkolenie w Calcot Services for Children Reading UK.

+48 85 74 50 972

jacek.bida@udsk.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

lek. Adrian Tyszka

specjalista psychiatra

+48 85 74 50 804

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Elżbieta Dziemiach

specjalizacja pediatryczna

elzbieta.dziemiach@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr plg. Magdalena Kiszło

magdalena.kiszlo@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Zespół lekarski:

 • lek. Jacek Teodor Bida – kierownik kliniki, specjalista psychiatra, psychoterapeuta, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej
 • lek. Adrian Tyszka – zastępca kierownika kliniki, specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej 
 • dr n. med. Halina Kądziela – Olech – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • lek. Barbara Chrzanowska – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • lek. Maciej Dobrzyński – specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej
 • lek. Adam Malinowski – specjalista psychiatra dziecięcy
 • lek. Piotr Rutkowski – specjalista psychiatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej
 • lek. Dobrosława Sobiech – specjalista pediatra, w trakcie specjalizacji z psychiatrii dziecięcej

Zespół psychologów:

 • mgr Ewelina Bąkowska – psycholog
 • mgr Magda Chmielewska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, certyfikowany trener TUS SST
 • mgr Gabriela Gromotowicz – psycholog
 • mgr Katarzyna Kalinowska – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Natalia Predko – psycholog, psychoterapeuta, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej, certyfikowany trener TUS SST
 • dr Anna Rogowska – Zach – psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Dorota Semeniuk – psycholog diagnosta
 • mgr Weronika Tederko – psycholog
 • mgr Marta Węcek – psycholog

Rezydenci:

 • lek. Anna Bondar – w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. Anna Ekman-Palak – w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. Dominika Gorbacz – w trakcie specjalizacji z psychiatrii
 • lek. Anna Marczak w trakcie specjalizacji z psychiatrii

Zespół pielęgniarski:

 • mgr plg. Elżbieta Dziemiach – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Magdalena Kiszło – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Andruszkiewicz – specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • mgr plg. Marta Aponowicz – specjalista pielęgniarstwa
 • mgr plg. Ewa Chomicka – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Magdalena Dec – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr plg. Sandra Dec
 • mgr plg. Piotr Giegiel 
 • mgr plg. Agnieszka Góryńska – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Elżbieta Haponiuk 
 • mgr plg. Maria Muśko – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Patrycja Ramotowska – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr plg. Grzegorz Roszkowski
 • mgr plg. Anna Sadowska – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Aldona Siemionkowicz 
 • mgr plg. Konrad Sobczyk
 • Iwona Szapiel – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego 
 • mgr plg. Anna Wakuluk – specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 • mgr plg. Aleksandra Woronowicz
 • plg. Ireneusz Gutowski 
 • plg. Barbara Suchodoła – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 • plg. Monika Wyszyńska – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Psychoterapeuci:

 • mgr Paweł Bagiński 
 • mgr Aneta Kamieńska – Małyszko 
 • mgr Maryla Murawska
 • mgr Katarzyna Suchocka
 • lek. Robert Tołwiński
 • mgr Izabela Trybus 

Terapeuta zajęciowy:

 • Krystyna Targońska – Sokół 
 • Anna Trypuć 
 • Marta Wójcik 

Wychowawcy:

 • mgr Anna Iwaniuk – ukończone kursy w zakresie arteterapii, oligofrenopedagogiki
 • mgr Emilia Sorko – edukacja wczesnoszkolna, studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej

Opiekunowie medyczni:

 • Piotr Aleksiejczuk
 • Grzegorz Białobrzewski 
 • Marta Bienasz 
 • Joanna Głowacka 
 • Lidia Godun 
 • Katarzyna Jurewicz 
 • Małgorzata Kusznier 
 • Alina Suchodoła 
 • Katarzyna Warszycka 
 • Monika Wolska – Rutkowska
 • Marta Wołkowycka
 • Karolina Zalewska

Sanitariusze:

 • Grzegorz Gąsowski
 • Grzegorz Kaniewski 
 • Piotr Lach
 • Konrad Mierzwiński 
 • Marek Szekalski

Pozostały personel:

 • mgr Agnieszka Druć – sekretarka medyczna  
 • Katarzyna Sosnowska – rejestratorka medyczna   
 • Karolina Chańko – rejestratorka medyczna
 • mgr Karolina Skonieczna – dietetyk, psychodietetyk 
 • Alicja Małyszko – statystyk medyczny

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 788 (Rejestracja)

por.psychiatryczna@udsk.pl

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie).

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Centrum Zdrowia Psychicznego powstało we wrześniu 2022 roku. W jego ramach działa Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddział Dzienny Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. 

W zespole terapeutycznym Centrum zatrudnieni są doświadczeni lekarze psychiatrii, osoby z wieloletnim doświadczeniem klinicznym w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży, psychologowie, psychoterapeuci, terapeuci zajęciowi, zespół pielęgniarski. Jako Klinika prowadzimy też działalność naukową i zatrudniamy osoby w trakcie szkolenia specjalistycznego o kierunku psychiatria dzieci i młodzieży. Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych personelu, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach psychoterapeutycznych, konferencjach naukowych gwarantuje udzielanie świadczeń psychiatryczno-psychologicznych na wysokim poziomie. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego  

Konsultacje w poradni zdrowia psychicznego udzielane są w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie). Do umówienia się na wizytę do psychiatry nie jest wymagane skierowanie, jeżeli jednak sprawa jest pilna, lekarz rodzinny czy inny może wystawić skierowanie w trybie pilnym.  

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia się do rejestracji w Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży celem podpisania zgód na objęcie leczeniem specjalistycznym. Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłaszania się do rejestracji. 

W dniu wizyty należy zgłosić się bezpośrednio do budynku CZP DiM przy ul. Wołodyjowskiego 2, 15-287 w Białymstoku. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej oraz aktualnych wyników badań.  

W Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzimy diagnozę i terapię zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a w ramach kontynuacji leczenia również pacjentów do ukończenia 21 roku życia. Udzielamy konsultacji psychiatrycznych, psychologicznych, oferujemy korzystanie z terapii indywidualnej, a także konsultacji rodzinnej.

Oddział Dzienny Psychiatryczny 

Jako oddział dzienny ogólnopsychiatryczny prowadzimy kompleksową diagnozę pacjentów w wieku rozwojowym z różnymi zaburzeniami psychicznymi m.in. całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera), zespołem ADHD i zaburzeniami hiperkinetycznymi, mieszanymi zaburzeniami rozwojowymi,  zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi, psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia schizotypowe), depresyjnymi, lękowymi, związanymi ze stresem, zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia), zespołem natręctw, zaburzeniami psychosomatycznymi. 

Obok diagnozy medycznej – psychiatrycznej, prowadzona jest pełna diagnoza psychologiczna, która obejmuje badanie zdolności poznawczych z oceną poziomu inteligencji, funkcji wykonawczych; diagnozę funkcjonalną, ocenę umiejętności psychomotorycznych, kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności szkolnych, określenie mocnych i słabych stron dziecka, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi psychometrycznych. 

Proces terapeutyczny jest oparty o opracowany indywidualny plan terapeutyczny uwzględniający leczenie psychiatryczne, leczenie farmakologiczne, poradnictwo psychologiczne, psychoterapię oraz opiekę pielęgniarską. Prowadzimy psychoterapię indywidualną, terapię grupową dostosowaną do wieku pacjenta, trening asertywności, komunikacji, rozwiązywania sytuacji trudnych, socjoterapię, psychoedukację, konsultacje rodzinne, spotkania edukacyjne, elementy treningu rodzicielskiego, promocję zdrowia psychicznego, trening umiejętności społecznych, techniki relaksacyjne, terapię zajęciową z wykorzystaniem różnych form sztuki w leczeniu zaburzeń psychicznych (m.in. arteterapię, ludoterapię, filmoterapię, biblioterapię, zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią, psychorysunek, treningi kulinarne). 

Pacjenci mają możliwość pobytu w Oddziale w godzinach od 8:00 do 15:00. W tym czasie objęci są opieką doświadczonego personelu terapeutyczno – medycznego. Dzieci od 1 do 6 r.ż. przebywają w Oddziale z rodzicem. Uczniowie mogą kontynuować obowiązek szkolny w zakresie zajęć realizowanych przez nauczycieli szkoły przyszpitalnej (przygotowanie w klasie 0, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum). Współpracujemy ze stowarzyszeniami oraz ośrodkami pomocy rodzinie, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi obejmującymi kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy funkcjonowania psychospołecznego naszych pacjentów. 

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu (w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – nieodpłatnie). W dniu przyjęcia rodzic/opiekun prawny wraz z pacjentem zgłasza się bezpośrednio do Oddziału o ustalonej godzinie. Ponadto, rodzice/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej, posiadanych opinii z PPP, wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. 

Działalność naukowa i dydaktyczna

Wykłady i zajęcia dla pielęgniarek w ramach kursów doskonalących z zakresu psychiatrii dziecięcej i psychopatologii wieku rozwojowego.

Tematyka naukowo – badawcza:

 • Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, zaburzenia autystyczne). Wczesna diagnoza. Interwencje umożliwiające rozwiązywanie problemów szkolnych i poprawę funkcjonowania. Wykorzystanie kwestionariuszy/narzędzi diagnostycznych i badawczych otrzymanych z National Initiative for Children’s Healthcare Quality NICHQ
 • Zaburzenia więzi, następstwa deprywacji potrzeb rozwojowych w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja nervosa, bulimia)
 • Problem NSSI (Nonsuicidal Self-Injury) w populacji wieku rozwojowego
 • Wybrane projekty badawcze:
 • Wskaźniki behawioralne zaburzeń autystycznych, zespołu ADHD, zaburzeń zachowania w okresie rozwojowym. UMB 143-26588 L
 • Funkcje poznawcze a aktywność matrix metaloproteinaz (MMP) u dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). UMB 3-26601L
 • Prospektywne 6 miesięczne badanie obserwacyjne mające na celu określenie całkowitych kosztów leczenia dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) w Polsce” Eli Lilly Polska 2006
 • Ocena odległych następstw zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci. UMB  4 – 26745 L

Publikacje:

 • H. Kądziela-Olech, P. Cichocki, J. Chwieśko, J. Konstantynowicz, J. J. Braszko: Serum Matrix Metalloproteinase-9 levels and severity of symptoms in boys with Attention Deficit Hyperactivity ADHD/ Hyperkinetic Disorder HKD; European Child & Adolescent Psychiatry, 2015 : 24, 1, s. 55-63
 • H. Kądziela-Olech, N.Predko: The distorted development of attention: the possible overarching reason for ADHD and ASD. European Child & Adolescent Psychiatry, 2015:24, suppl., s.S223-S224
 • H. Kądziela-Olech, G.Żak, B. Kalinowska, A. Wągrocka, G.Perestret, M. Bielawski: Częstość zamie-rzonych samookaleczeń bez intencji samobójczych – Nonsuicidal Self-Injury (NSSI) wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w odniesieniu do wieku i płci. Psychiatria Polska,2015,49,4,s.765-778
 • H. Kądziela-Olech: Profil zaburzeń psychicznych na podstawie psychiatrii konsultacyjnej u pacjentów hospitalizowanych w wielospecjalistycznym dziecięcym szpitalu klinicznym. Pediatria I Medycyna Rodzinna, 2015:11,2,s.197-204
 • H. Kądziela-Olech: Czy zaburzenia eksternalizacyjne dorosłych są kontynuacją zaburzenia hiperkinetycznego (HKD) w dzieciństwie – 12-letnie badanie podłużne. Zdrowie psychiczne a etapy rozwoju. XXVIII Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Poznań 2015
 • H. Kądziela-Olech: Objawy autyzmu, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz innych zaburzeń neurorozwojowych jako przejaw zaburzonej neuroplastyczności. Psychiatria i Psychologia Kliniczna,  2014 : 14, 2;112-115
 • H. Kądziela-Olech: Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi w ocenie nauczycieli i rodziców w odniesieniu do NICHQ Vanderbilt Assessment Scale. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2014:14,4, s.277-283
 • H. Kadziela-Olech: Ocena odległych efektów prowadzonych działań psychoedukacyjnych w grupie dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2012 : 12, 3;149 – 156
 • J.Konstantynowicz, T.Porowski, W.Zoch-Zwierz, Jolanta Wasilewska, H. Kądziela-Olech, W. Kułak, S. Costen Owens, J.Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: A potential pathogenic role of oxalate in autism. European Journal of Paediatric Neurology 2012(16) 5: 485 – 491
 • J. Konstantynowicz, P. Abramowicz, J.Jamiołkowski, H. Kądziela-Olech, I. Białokoz-Kalinowska, K. Kierus-Jankowska, J. Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: Thigh circumference as a useful predictor of body fat in adolescent girls with anorexia nervosa Annals of Nutrition and Metabolism 2011;58:181-187
 • H. Kądziela-Olech, K. Michalak, U. Dymnicka, P. Cichocki: Czy istnieją podtypy zespołu Aspergera? – rozważania kazuistyczne. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2008, supl.1, s.33
 • H. Kadziela-Olech, J. Konstantynowicz, J. Piotrowska-Jastrzębska, M. Kaczmarski: Nasilenie depresji w przebiegu jadłowstrętu psychicznego – czynnik ryzyka osteoporozy. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2008, supl.1, s.34
 • H. Kądziela-Olech: Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Biuletyn Stowarzyszenia Terapeutów Pedagogicznych, 2007:8,s.92-96
 • H. Kądziela-Olech: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej w wieku przedszkolnym. Klinika Pediatryczna 2007 : 15, 4, s. 509-512
 • H. Kądziela-Olech, J. Piotrowska-Jastrzębska. The duration of breastfeeding and attention deficit hyperactivity disorder. Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku 2005, 50;302-306
 • H. Kądziela-Olech, J. Piotrowska-Jastrzębska : Attention deficit hyperactivity disorder – is it the modern disorder in chldren?, Childhoods 2005 Oslo, Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, s.470
 • H. Kadziela-Olech, J. Piotrowska –Jastrzębska: Czynniki ryzyka zespołu ADHD u dzieci. Psychiatria Polska, 2004 : 38, 3 supl., s. 114-115