Nasz Szpital

Zapewniamy specjalistyczną pomoc każdemu dziecku oraz kształcimy kolejne pokolenia medyków.

Nasza Misja

Uznając zdrowie za najwyższą wartość, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
im. L. Zamenhofa w Białymstoku dąży do stworzenia takich warunków, żeby nasi mali pacjenci i ich rodzice/opiekunowie czuli się bezpiecznie, pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, a studenci odpowiednie warunki do pozyskiwania wiedzy i umiejętności.

Oczekiwania współczesnych pacjentów, powodują konieczność nastawienia działań na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, a spełnienie ich jest wyzwaniem dla każdego pracownika ochrony zdrowia.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku jest największym na Podlasiu ośrodkiem diagnostyczno – leczniczym dla dzieci i młodzieży. Realizuje wielospecjalistyczne świadczenia medyczne w systemie opieki stacjonarnej i ambulatoryjnej pacjentom w wieku 0-18 lat.

Szpital rozpoczął działalność w 1988r. po wieloletnich przygotowaniach do budowy, zdobywaniu funduszy, z inicjatywy Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Białymstoku.
Przez lata systematycznie rozszerzano obszar działalności klinik i poradni specjalistycznych.

Obecnie na szpital składa się 15 klinik i oddziałów oraz 31 poradni specjalistycznych, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnia Lekarza Rodzinnego, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, a także jedyne w regionie Centrum Urazowe dla Dzieci.

Rocznie hospitalizowanych jest prawie 20 tys. Pacjentów, a w 31 poradniach specjalistycznych leczy się prawie 140 tys. osób. W Szpitalu zatrudniona jest wysokospecjalistyczna kadra lekarska i pielęgniarska: 243 lekarzy, z czego 176 to lekarze specjaliści, w tym 39 profesorów i doktorów habilitowanych, a także 59 rezydentów oraz 386 pielęgniarek, z których 319 posiada specjalizacje.

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, jako jedyny w województwie podlaskim posiada Klinikę Onkologii i Hematologii Dziecięcej, znakomicie wyposażoną Klinikę Rehabilitacji Dziecięcej oraz Stację Dializ dla Dzieci. Jako jedyny szpital w mieście ma Klinikę Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej oraz Klinikę Chirurgii Dziecięcej. Oprócz tego, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii jako jedyna w regionie prowadzi leczenie dzieci niskorosłych z wykorzystaniem hormonu wzrostu i rekombinowanego insulinopodobnego czynnika wzrostu.

Na wyróżnienie zasługuje Poradnia Stomatologii Dziecięcej z Gabinetem Stomatologicznym, która jako jedna z niewielu w regionie świadczy usługi w znieczuleniu ogólnym dla dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
W latach 2008-2011 w Klinice Okulistyki z Ośrodkiem Leczenia Zeza zrealizowano projekt Widok na przyszłość, w ramach którego zakupiono sprzęt medyczny nowej generacji umożliwiający wczesne wykrywanie i leczenie chorób u dzieci, w tym m.in. najnowocześniejszy aparat do leczenia zaćmy. Projekt zdobył II miejsce w konkursie Liderzy OSOZ 2009 w kategorii działalność na rzecz pacjenta.

W szpitalu prowadzone są szkoły edukacji: diabetologicznej, alergologicznej, pulmonologicznej, zdrowego żywienia i inne. Na terenie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego działa Zespół Szkół nr 15, który zapewnia dzieciom kontynuację nauki w trakcie hospitalizacji.

Dzięki współpracy z wieloma fundacjami i stowarzyszeniami, takimi jak Fundacja Dr Clown, Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei i wiele innych, wolontariusze pomagają w procesie leczenia dzieci, organizując pacjentom czas wolny i umilając im pobyt w szpitalu.

Oprócz tego, współpracujemy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Fundacją KIDS, Fundacją Czerwone Noski , Fundacją „Pomóż im” na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci, Fundacją Rotary, Fundacją Siepomaga, WOŚP i wiele innych.

Szpital od 1997 roku należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Stale uczestniczy w rankingach, konkursach, programach prozdrowotnych i posiada szereg sukcesów w tym zakresie, m.in. rokrocznie plasuje się w czołówce najlepszych szpitali publicznych w Ogólnopolskich Rankingach Szpitali dziennika Rzeczpospolita-Bezpieczny Szpital. W 2013 roku w Rankingu Najlepszych Szpitali „Rzeczpospolitej” znalazł się w „złotej setce” najlepszych szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych jednocześnie był trzeci w kraju wśród szpitali dziecięcych, uzyskując wysoką punktację w obszarze „Opieka medyczna”.

W 2019 nasz szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnianie wysokich norm jakości dotyczących leczenia pacjentów. Od początku 2021 roku UDSK prowadzi dokumentację medyczną pacjentów wyłącznie w formie elektronicznej, a na lata 2021-2023 zaplanowana jest gruntowna renowacja wszystkich Klinik i Oddziałów.

Szpital w liczbach

W strukturach organizacyjnych naszego szpitala znajduje się:

 • 15 klinik i oddziałów 
 • Centrum Urazowe dla Dzieci 
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy 
 • 31 poradni specjalistycznych 
 • Poradnia Lekarza Rodzinnego  
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 
 • 11 zakładów i pracowni diagnostycznych 
 • 257 łóżek plus 6 stanowisk do dializoterapii 
 • 243 lekarzy w tym 176 specjalistów i 59 rezydentów 
 • 39 profesorów i doktorów habilitowanych 
 • 386 pielęgniarek w tym 319 specjalistów i specjalistek 
 • ok. 20 tys. hospitalizowanych pacjentów rocznie 
 • ok. 120 tys. pacjentów leczonych rocznie w poradniach specjalistycznych 

Informacje o naszym szpitalu dla osób niesłyszących i niedosłyszących