Plan Szpitala

Plan szpitala, rysunek przedstawiający bloki A B C D E i G

Blok A

W tym bloku znajdują się Kliniki i Oddziały

Niski parter

 • Kaplica Szpitalna
 • Bistro „Uzdrowisko”

Parter

 • Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
 • Klinika Obserwacyjno – Zakaźna Dzieci

I Piętro

 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu
 • Klinika Neurologii Dziecięcej

II Piętro

 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
 • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

III Piętro

 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
 • Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

IV Piętro

 • Klinika Pediatrii i Nefrologii

V Piętro

 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii z Pododdziałem Pulmonologii

VI Piętro

 • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
 • Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości

VII Piętro

 • Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

Blok B

Niski parter

 • Centralna Sterylizatornia
 • Kaplica Szpitalna

Parter

 • Szpitalny Oddział Ratunkowy

I piętro

 • Blok Operacyjny

Blok C

Wejście od strony ulicy Żelaznej

Niski parter

 • Rejestracja do poradni specjalistycznych I
 • Poradnia Rehabilitacyjna i Dział Fizjoterapii
 • Zespół Szkół nr 15

Parter

 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – NPL
 • Poradnie specjalistyczne
 • Stomatologia
 • Pracownie Zakładu Immunologii Klinicznej
 • Pracownia Elektrofizjologii Narządu Wzroku

I piętro

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

Blok D

Niski parter

 • Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
 • Poradnie specjalistyczne
 • Rejestracja do poradni specjalistycznych II

Parter

 • Gabinet Zabiegowy Ogólny
 • Poradnie specjalistyczne
 • Ośrodek Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”
 • Pracownie Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

I piętro

 • Poradnie specjalistyczne

Blok E

 • Hol główny (wejście od strony ulicy Waszyngtona)
 • Apteka
 • Szatnia
 • Punkt przyjęć planowych do szpitala

Blok F

Niski parter

 • Dział Administracyjno – Gospodarczy
 • Dział Eksploatacji
 • Sekcja Aparatury Medycznej, Technik Audiowizualnych oraz Monitoringu
 • Sekcja Zamówień Publicznych

Parter

 • Dział Spraw Pracowniczych
 • Dział Finansowo – Księgowy
 • Sekcja ds. Informatyki
 • Sala Audytoryjna
 • Kasa

I piętro

 • Archiwum
 • Dyrekcja
 • Kancelaria
 • Dział Prawny
 • Dział Organizacji i Jakości

Blok G

Niski parter

 • Kuchnia
 • Apteka Szpitalna