Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta:

Anna Sosnowska

anna.sosnowska@udsk.pl

  +48 85 74 50 875

przyjmowanie interesantów: od poniedziałku do piątku

w godzinach: 8:00-14:00

Blok F (Administracja), I piętro, Dział Organizacji i Jakości, pokój 6108

Skargi i wnioski:

W przypadku naruszenia Praw Pacjenta w trakcie udzielania świadczeń w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Pacjent/Opiekun Prawny ma prawo złożyć skargę do:
 • Kierownika Kliniki / Oddziału,
 • Lekarza prowadzącego,
 • Pielęgniarki oddziałowej,
 • Dyrektora Szpitala za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Szpitala,
 • Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa,
 • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta.
Skargę w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa można złożyć na piśmie poprzez:
 • pocztę tradycyjną na adres:

Dyrektor
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
ul. J. Waszyngtona 17
15-274 Białystok

 • pocztą elektroniczną, np. na adres: sekretariat@udsk.pl
 • złożenie pisma w Kancelarii Ogólnej Szpitala

Państwa skarga lub wniosek zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.

Rzecznika Praw Pacjenta:

Adres Korespondencyjny:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa

Telefoniczna Informacja Pacjenta (czynna całą dobę)
  +48 800 190 590

kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbywają się w:

 • poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznika Praw Dziecka:

Adres Korespondencyjny:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Chocimska 6
00-791Warszawa

  +48 22 583 66 00 (pn.-pt. 08.15-16.15)

Dziecięcy Telefon Zaufania +48 800 12 12 12 (czynny całą dobę);

rpd@brpd.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Dziecka odbywają się :

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15

Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka