Klinika Obserwacyjno – Zakaźna Dzieci

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med. Artur Sulik

specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne

+48 85 74 50 689

artur.sulik@udsk.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

dr n. med. Katarzyna Krawczuk

specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne

katarzyna.krawczuk@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Jolanta Sadowska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

85 74 50 692

jolanta.sadowska@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr plg. Jolanta Kopeć

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

jolanta.kopec@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • dr hab. n. med. Artur Sulik – kierownik kliniki, specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne
 • dr n. med. Katarzyna Krawczuk – zastępca kierownika kliniki, specjalista pediatra, specjalista choroby zakaźne
 • dr n. med. Kacper Emil Toczyłowski – specjalista pediatra, specjalista chorób zakaźnych
 • dr n. med. Beata Zapolska – specjalista pediatra, specjalista onkologia i hematologia dziecięca 
 • lek. Paulina Horecka – specjalista pediatra 
 • lek. Milena Krasnodębska – specjalista pediatra
 • lek. Nikolina Liwoch – Nienartowicz – specjalista pediatra 

Rezydenci

 • lek. Ewa Bojkiewicz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Joanna Gembarowska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Dawid Lewandowski – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Karolina Maria Nartowicz – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Marta Sawicka – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Aleksandra Stalewska – w trakcie specjalizacji z pediatrii

Pielęgniarki

 • mgr plg. Jolanta Sadowska – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr plg. Jolanta Kopeć – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agata Aniśko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Eugenia Czołomiej – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr plg. Judyta Daszuta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Iwona Jurczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Katarzyna Klej – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Wioleta Kotuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Natalia Kowalewicz – specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej
 • mgr Anna Madej – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Perkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr plg. Anna Różycka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • lic. plg. Joanna Kościuczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Bogumiła Struk
 • plg. Ewa Artemiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Ewa Bierć – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Janina Kondraciuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Maria Kowejsza – specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania
 • plg. Anna Wilczyńska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • plg. Grażyna Konopko
 • plg. Marta Lutostańska
 • plg. Marta Szymańska

Pozostały personel:

 • Sekretarka medyczna – Grażyna Dzienisik

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Chorób Zakaźnych

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 502 (rejestracja)

+48 85 74 50 675 (poradnia)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ KLINKĘ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNĄ DZIECI

Prowadzimy diagnozowanie i leczenie dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia, z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej, wymagającej leczenia w warunkach izolacji. Udzielamy konsultacji specjalistycznych innym jednostkom klinicznym UDSK. Leczymy dzieci:

•             z ostrymi zakażeniami przewodu pokarmowego o różnej etiologii,

•             z powikłaniami powszechnych chorób zakaźnych dzieci (np., ospy wietrznej, rumienia nagłego, rumienia zakaźnego, mononukleozy zakaźnej, różyczki, odry, płonicy etc.),

•             z zakażeniami pasożytniczymi (w tym toksoplazmoza wrodzona)

•             z ostrą patologią zakaźną wątroby,

•             z zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiologii,

•             z zakażeniami uogólnionymi (posocznica) o różnej etiologii,

•             z zakażeniami odkleszczowymi (kleszczowe zapalenie mózgu, neuroborelioza),

•             współpracujemy ze specjalistycznymi zespołami medycznymi innych klinik UDSK w zakresie interdyscyplinarnego leczenia pacjentów, ze złożonymi problemami medycznymi.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-obserwacyjno-zakazna-dzieci