szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Dyrekcja Szpitala

Dyrekcja Szpitala

Pokaż Schemat Organizacyjny


DYREKTOR UNIWERSYTECKIEGO DZIECIĘCEGO SZPITALA KLINICZNEGO IM. L. ZAMENHOFA W BIAŁYMSTOKU
prof. dr hab. n. med. Anna Wasilewska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Po ukończeniu studiów w 1992 r. oraz ukończeniu stażu podjęła pracę w I Klinice  Chorób Dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku (obecna Klinika Pediatrii i Nefrologii  z Pododdziałem Dializ), którą obecnie kieruje. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w 2007 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych a w 2011 r. na podstawie całokształtu dorobku naukowego, zawodowego i organizacyjnego uzyskała tytuł naukowy profesora w zakresie medycyny. W 1999 r. zdała z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny z pediatrii, uzyskując tytuł specjalisty chorób dzieci, w 2005 roku uzyskała specjalizację z nefrologii a w 2015 r. z nefrologii dziecięcej. Profesor Anna Wasilewska od uzyskania specjalizacji bierze czynny udział w szkoleniu podyplomowym młodych lekarzy. Była i jest obecnie kierownikiem specjalizacji z zakresu pediatrii i nefrologii dziecięcej młodych lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach. Jest członkiem senackiej Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień, członkiem Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Wychowania oraz Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne. W ramach obowiązków pełnionych w UDSK jest Przewodniczącą Rady Klinicystów oraz Komisji d/s Kształcenia Podyplomowego. W ostatnim roku zorganizowała obowiązkowe kursy specjalizacyjne  z zakresu pediatrii dla osób specjalizujących się w tej dziedzinie. Profesor Wasilewska jest Przewodniczącą Komisji w Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) prowadzącej  egzaminy specjalizacyjne z nefrologii dziecięcej.
Od 15.04.2015 r. pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii, jest Wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej.
W 2016 roku została wybrana na Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNYCH
dr n. o zdr. Cezary Rzemek

Pokaż Pion Podlegający


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
mgr inż. Wojciech Roszkowski

Pokaż Pion Podlegający


ZASTĘPCA DYREKTORA DS.PIELĘGNIARSTWA
mgr Elżbieta Sienkiewicz

Pokaż Pion Podlegający

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+