osoba badająca sobie poziom cukru

Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim – aktualizacja!

Szanowni Państwo! Jak wziąć udział w badaniu? Potrzebna jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego: prosimy o uzupełnienie 2 dokumentów:…