osoba badająca sobie poziom cukru

Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim – aktualizacja!

Szanowni Państwo! Jak wziąć udział w badaniu? Potrzebna jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego: prosimy o uzupełnienie 2 dokumentów:…

Postępowanie konkursowe nr 6/10/2023 z dnia 25.10.2023 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Zdjęcie przedstawia 5 osób na scenie, w tym jedna osoba odbiera nagrodę specjalną za projekt teleprzyjaciele od serca.

Wyróżnienie dla Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii i prof. Artura Bossowskiego za projekt „Telemedycyna od serca”

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że na XXVII Międzynarodowym Kongresie PTK w Poznaniu nasz projekt telemetrii otrzymał specjalne wyróżnienie za innowacyjność…

Zdjęcie przedstawia pracowników Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii na tle plakatu Endokrynologii Dziecięcej ESPE w Hadze

Pracownicy Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii uczestniczyli w Europejskim Spotkaniu Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej ESPE w Hadze

Asystenci Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii wraz z Prof. dr hab. Arturem Bossowskim uczestniczyli w Europejskim Spotkaniu Towarzystwa…

Festyn Charytatywny „Uśmiech dla Małgosi” w Wasilkowie 30.07.2023r. – studenci UM w Białymstoku badali mieszkańców

Dnia 30.07.2023r. odbył się Festyn Charytatywny „Uśmiech dla Małgosi” w Wasilkowie, podczas którego studenci Koła Naukowego przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii,…