Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00

Dyżurka pielęgniarska

Zapisy na hospitalizację

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 08:00-12:00

  +48 85 74 50 656

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz – Łazarczyk

specjalista chorób oczu, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki

okulistyka@udsk.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

dr hab. n. med. Beata Urban

specjalista chorób oczu

beata.urban@udsk.pl

+48 85 74 50 860

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Anna Możejko

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

+48 85 74 50 841

anna.mozejko@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

plg. Małgorzata Trusiewicz

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

+48 85 74 50 866

malgorzata.trusiewicz@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Alina Bakunowicz – Łazarczyk – kierownik kliniki, specjalista chorób oczu, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki
 • dr hab. n. med. Beata Urban – zastępca kierownika kliniki, specjalista chorób oczu
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Mrugacz – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Beata Chrzanowska – Grenda – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Elżbieta Markowska – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Monika Oziębło – Kupczyk – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Danuta Sielicka – specjalista chorób oczu
 • dr n. med. Michał Szumiński – specjalista chorób oczu
 • lek. Monika Fedor – specjalista chorób oczu

Rezydenci

 • lek. Wojciech Pawłowski – w trakcie specjalizacji z chorób oczu
 • lek. Katarzyna Rogulska – w trakcie specjalizacji z chorób oczu
 • lek. Joanna Zawistowska – w trakcie specjalizacji z chorób oczu

Pielęgniarki

 • mgr plg. Anna Możejko – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Krystyna Białozor – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Dubowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Dzietczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Elżbieta Ostapczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Sowa – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • mgr plg. Agnieszka Szpakowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Agnieszka Trojan – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i w zakresie organizacji i zarządzania
 • lic. plg. Teresa Sidz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • plg. Beata Czajkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Beata Oniszczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Bernarda Staleńczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Małgorzata Trusiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Justyna Warpechowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Beata Zosiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Pozostały personel:

 • Ortoptystka: Julita Bartoszuk, tel.: +48 85 745864
 • Ortoptystka: Monika Fajfer, tel.: +48 85 7450864
 • Ortoptystka: Bożena Kirejczyk – Dojnia, tel.: +48 85 7450864
 • Ortoptystka: Dorota Kościuk, tel.: +48 85 7450864
 • Ortoptystka: Agata Tynkiewicz, tel.: +48 85 7450864
 • Technik elektroradiologii: Elżbieta Arcisz, tel.: +48 85 7450664
 • Technik elektroradiologii: Alicja Rudnicka, tel.: +48 85 7450902
 • Rejestracja hospitalizacji planowej: mgr Angelika Leusz
 • Sekretarka medyczna: Katarzyna Cybula

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Okulistyczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 502 (rejestracja)

+48 85 74 50 561 (poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Leczenia Zeza

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-15:00

+48 85 74 50 502 (rejestracja)

+48 85 74 50 561 (poradnia)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenia karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Pracownie podlegające pod klinikę

Pracownia Angio/Oct

+48 85 74 50 902 (Pon.-Pt. 8:00-12:00)

Zakres wykonywanych badań:

 • Angiografia fluoresceinowa
 • Optyczna koherentna tomografia przedniego odcinka (OCT Visante)
 • Optyczna koherentna tomografia tylnego odcinka (SLO/OCT Spectralis)

Pracownia Laserowa

Zakres wykonywanych badań:

 • laserokoagulacja siatkówki
 • kapsulotomia laserowa
 • zabiegi p/jaskrowe (SLT, irydektomia)

Pracownia Elektrofizjologii

+48 85 74 50 664

Zakres wykonywanych badań:

 • badanie ERG, multifocal ERG
 • badanie EOG
 • badanie VEP (flash VEP, pattern VEP)

Pracownia Pola Widzenia i Ultrasonografii

Zakres wykonywanych badań:

 • pole widzenia obwodowe i centralne
 • USG typu A i B

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza jako jedyna w województwie i regionie północno-wschodnim wykonuje operacje zaćmy u dzieci i młodzieży. Klinika operuje wszystkie przypadki zaćmy wrodzonej i nabytej, u dzieci wszczepiane są sztuczne soczewki wewnątrzgałkowe. Klinika jako pierwsza w kraju wprowadziła operacje przeciwjaskrowe u dzieci z wykorzystaniem Ologenu a także zastawek Ahmeda.

Wykonywane są operacje opadnięcia powieki z użyciem sylikonowego ekspandera lub z założeniem szwu Friedenwalda-Guytona. Klinika prowadzi kompleksowe leczenie retinopatii wcześniaków metodą laserokoagulacji z wykorzystaniem RetCamu i z podawaniem doszklistkowym preparatów anty-VEGF. Przeprowadzane są operacje odwarstwienia siatkówki a także wszystkich rodzajów zezów u dzieci i młodzieży. Wykonywane są również zabiegi przywracania drożności dróg łzowych.

Klinika posiada rozbudowaną diagnostykę chorób oczu u dzieci z jedynym w województwie sprzętem do badań elektrofizjologicznych u dzieci i młodzieży. Wykonujemy badania: flash VEP, pattern VEP, ERG, multifocal ERG, EOG.

Jako jedyni w województwie posiadamy OCT Visante do diagnostyki schorzeń przedniego odcinka oka. Świadczymy również usługi medyczne (OCT tylnego odcinka, pachymetria, angiografia fluoresceinowa, badania elektrofizjologiczne) na rzecz dorosłych pacjentów z poradni okulistycznych z województwa.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-okulistyki-dzieciecej-z-osrodkiem-leczenia-zeza