Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00

Dyżurka pielęgniarska

Zapisy na hospitalizację

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:30-15:00

chirurgia@udsk.pl

  +48 85 74 50 921

Lekarz Kierujący Kliniką

prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz

specjalista chirurg dziecięcy, specjalista neurochirurg dziecięcy

adam.hermanowicz@udsk.pl

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek

specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy

wojciech.debek@umb.edu.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

prof. dr hab. n. med. Ewa Matuszczak

specjalista chirurg dziecięcy

ewa.matuszczak@udsk.pl

+48 85 74 50 924

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. plg. Dorota Gryc

specjalizacja chirurgiczna

+48 85 74 50 923

dorota.gryc@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

 mgr plg. Anna Polińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

anna.polinska@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz – lekarz kierujący kliniką, specjalista chirurg dziecięcy, specjalista neurochirurg
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek – kierownik kliniki, specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii dziecięcej
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Matuszczak – zastępca kierownika kliniki, specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Ewa Dzienis – Koronkiewicz – specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Mieczysław Kaczmarek – specjalista neurochirurg
 • dr n. med. Marta Komarowska – specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Marzanna Oksiuta – specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Dorota Toliczenko – Bernatowicz – specjalista chirurg dziecięcy
 • dr n. med. Ewa Topczewska – Lach – specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy
 • dr n. med. Artur Weremijewicz – specjalista chirurg dziecięcy
 • lek. Robert Błahuszewski – specjalista chirurg dziecięcy
 • lek. Leszek Drapało – specjalista neurochirurg
 • lek. Piotr Owsiejczuk – specjalista chirurg dziecięcy
 • lek. Karol Sawicki – w trakcie specjalizacji z neurochirurgii

Rezydenci

 • lek. Agnieszka Kaźmierczak – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
 • lek. Małgorzata Kowalska – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej
 • lek. Alicja Pawelczyk – w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Pielęgniarki

 • lic. plg. Dorota Gryc – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Anna Polińska – z-ca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Jolanta Chmielewska
 • mgr plg. Agnieszka Chmur
 • mgr plg. Anetta Cilulko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Irena Filipiuk
 • mgr plg. Elżbieta Górecka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Kardasz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Ewelina Kotuk
 • mgr plg. Joanna Kureczko
 • mgr plg. Elwira Lasota
 • mgr plg. Joanna Malisz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Jadwiga Rogalska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Magdalena Siemieńczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego
 • mgr plg. Agnieszka Szpakowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Halina Szymaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Joanna Weremijewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Wioletta Wiktorowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • mgr plg. Magdalena Żędzian – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Krystyna Burak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Danuta Dąbrowska
 • lic. plg. Czesława Jakubowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. plg. Renata Karczewska
 • lic. plg. Mirosława Kuźmin – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i paliatywnego
 • lic. plg. Weronika Murawska
 • lic. plg. Maria Pietruczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. plg. Magdalena Pokrowska
 • lic. plg. Małgorzata Radomska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i paliatywnego
 • lic. plg. Marta Sawczenko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • lic. plg. Aleksandra Witkowska
 • plg. Marzena Dowgiert – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Teresa Gawina – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Iwona Gierejko – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
 • plg. Ewa Kurnicka
 • plg. Agnieszka Raszkiewicz – Łukasik

Pozostały personel:

 • Opiekunki medyczne:
  • Monika Dziejma
  • Weronika Dziekońska
  • Grażyna Kożuszkiewicz
 • Rejestratorka medyczna: mgr Edyta Chociej +48 85 74 50 923
 • Sekretarka medyczna: mgr inż. Karolina Świsłocka

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Chirurgiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 502 (rejestracja)

+48 85 74 50 508 (poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Urologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 502 (rejestracja)

+48 85 74 50 508 (poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Neurochirurgiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 585 (rejestracja)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

W Klinice oraz Poradni Chirurgicznej, Urologicznej i Neurochirurgicznej leczone są dzieci w wieku od 1 doby do końca 18 roku życia. Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych obejmuje m.in. chirurgię skomplikowanych wad wrodzonych, nowotworów, ciężkich urazów oraz wielu innych chorób wrodzonych i nabytych, którymi zajmuje się chirurgia dziecięca. W leczeniu chorób układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, moczopłciowego stosuje się metody chirurgii klasycznej i małoinwazyjnej (laparoskopia, torakoskopia, endourologia). Zakres wykonywanych zabiegów poszerzany jest o coraz to nowsze i skuteczniejsze operacje.

Klinika pełni codzienny (365 dni w roku), całodobowy dyżur dla dzieci wymagających chirurgicznego leczenia szpitalnego i jest ośrodkiem referencyjnym dla tej części Polski. Kierownik Kliniki pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla woj. podlaskiego. Podobnie jak w latach poprzednich – Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej oraz Poradnie Chirurgiczna, Urologiczna i Neurochirurgiczna posiadają kontrakt z NFZ.

Działalność Kliniki wspierana jest przez Podlaskie Hospicjum Dziecięce „Obok nas”, założone przez naszych pracowników oraz inne osoby dobrej woli, którym bliska jest idea pomocy chorym dzieciom.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-chirurgii-dzieciecej