Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00

Dyżurka pielęgniarska

Zapisy na hospitalizację

od poniedziałku do piątku

w godzinach: 7:30-15:00

chirurgia@udsk.pl

  +48 85 74 50 921

Lekarz Kierujący Kliniką

prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz

specjalista chirurg dziecięcy, specjalista neurochirurg dziecięcy

adam.hermanowicz@udsk.pl

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek

specjalista chirurg dziecięcy, specjalista urolog dziecięcy

wojciech.debek@umb.edu.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

prof. dr hab. n. med. Ewa Matuszczak

specjalista chirurg dziecięcy

ewa.matuszczak@udsk.pl

+48 85 74 50 924

Pielęgniarka Oddziałowa

lic. plg. Dorota Gryc

specjalizacja chirurgiczna

+48 85 74 50 923

dorota.gryc@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

 mgr plg. Pani Anna Polińska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

anna.polinska@udsk.pl

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Chirurgiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 502 (rejestracja)

+48 85 74 50 508 (poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Urologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 502 (rejestracja)

+48 85 74 50 508 (poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Neurochirurgiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30 – 15:00

+48 85 74 50 585 (rejestracja)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

W Klinice oraz Poradni Chirurgicznej, Urologicznej i Neurochirurgicznej leczone są dzieci w wieku od 1 doby do końca 18 roku życia. Zakres wykonywanych zabiegów operacyjnych obejmuje m.in. chirurgię skomplikowanych wad wrodzonych, nowotworów, ciężkich urazów oraz wielu innych chorób wrodzonych i nabytych, którymi zajmuje się chirurgia dziecięca. W leczeniu chorób układu oddechowego, pokarmowego, nerwowego, moczopłciowego stosuje się metody chirurgii klasycznej i małoinwazyjnej (laparoskopia, torakoskopia, endourologia). Zakres wykonywanych zabiegów poszerzany jest o coraz to nowsze i skuteczniejsze operacje.

Klinika pełni codzienny (365 dni w roku), całodobowy dyżur dla dzieci wymagających chirurgicznego leczenia szpitalnego i jest ośrodkiem referencyjnym dla tej części Polski. Kierownik Kliniki pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej dla woj. podlaskiego. Podobnie jak w latach poprzednich – Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej oraz Poradnie Chirurgiczna, Urologiczna i Neurochirurgiczna posiadają kontrakt z NFZ.

Działalność Kliniki wspierana jest przez Podlaskie Hospicjum Dziecięce „Obok nas”, założone przez naszych pracowników oraz inne osoby dobrej woli, którym bliska jest idea pomocy chorym dzieciom.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-chirurgii-dzieciecej