Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00

Kierownik Kliniki

prof. zw. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk – Rybak

specjalista pediatra, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej, ​konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

+48 85 74 50 661

maryna.krawczuk@udsk.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska – Rosłan

specjalista pediatra I, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

+48 85 74 50 850

katarzyna.muszyńska@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Małgorzata Kozak – Zabielska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
i onkologicznego

85 74 50 847

malgorzata.kozak@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr plg. Justyna Oleńska

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i onkologicznego

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • prof. zw. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk – Rybak – kierownik kliniki, specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy, ​konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska – Rosłan – zastępca kierownika kliniki, specjalista pediatra I, specjalista chemioterapii nowotworów, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy
 • dr hab. n. med. Eryk Latoch – specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy
 • dr n. med. Ewa Czerech – specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy
 • dr n. med. Łucja Dakowicz – specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy
 • dr n. med. Elżbieta Leszczyńska – specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy, specjalista transfuzjologii klinicznej
 • dr n. med. Małgorzata Sawicka – Żukowska – specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy, specjalista transfuzjologii klinicznej
 • lek. Marcin Płonowski – specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy
 • lek. Marta Poznańska – specjalista pediatra, specjalista onkolog i hematolog dziecięcy
 • lek. Anna Samocik – specjalista pediatra

Rezydenci

 • dr n. med. Magdalena Kamińska
 • dr n. med. Agnieszka Kania
 • lek. Katarzyna Konończuk
 • lek. Anna Krętowska – Grunwald

Pielęgniarki

 • mgr plg. Małgorzata Kozak – Zabielska pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i onkologicznego
 • mgr plg. Justyna Oleńska – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i onkologicznego
 • mgr plg. Elżbieta Syczewska – Czeremczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Grażyna Denisiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i pediatrycznego
 • mgr plg. Magdalena Witowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Elżbieta Cybulska
 • mgr plg. Ewelina Langer – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Krystyna Krysiuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Suberlak Renata – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Borodziuk Magdalena
 • mgr plg. Karolina Klepacka – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Katarzyna Wendołowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Ewa Bach – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 • mgr plg. Monika Wojtkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Aneta Klebus
 • mgr plg. Milena Przychodzień
 • mgr plg. Kinga Kowalska
 • lic. plg. Karolina Bondziul
 • lic. plg. Iwona Buchowiec – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i pediatrycznego
 • lic. plg. Jolanta Leszczuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • lic. plg. Ewa Górska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego
 • lic. plg. Jolanta Adamska
 • lic. plg. Wiktoria Szok
 • lic. plg. Marianna Markowska
 • lic. plg. Urszula Makal
 • plg. Iwona Kosmowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Pozostały personel

 • dr n. med. Aleksandra Zaremba – psycholog
 • Małgorzata Modzelewska – sekretarka medyczna
 • Ewa Celmerowska – rejestratorka medyczna

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Onkologii i Hematologii

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 07:30-11:00

+48 85 74 50 519 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenia karty w Rejestracji Poradni (Blok G, nie w głównym budynku szpitala – wejście z tyłu szpitala pod małą wiatą – należy minąć Izbę Przyjęć i Pobyt Dzienny Kliniki Onkologii i Hematologii). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Klinika zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem dzieci z chorobą nowotworową: białaczek, chłoniaków, guzów litych oraz chorób nienowotworowych układu krwiotwórczego (niedokrwistości, skazy krwotoczne).

Leczenie chorób nowotworowych oparte jest o nowoczesne protokoły terapeutyczne, zalecane w Polsce i innych krajach europejskich. Dodatkowo stosowane jest leczenie wspomagające mające na celu zapobiegać i/lub zmniejszać skutki terapii przeciwnowotworowej. Klinika współpracuje z innymi klinikami onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce i w ramach grup roboczych – w Europie. Klinika ponadto jest w Polsce koordynatorem monitorowania odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego w dzieciństwie.

Klinika posiada 24 łóżka do leczenia stacjonarnego, w salach 1 osobowych (9 sal, w tym 7 sal wyposażonych w węzeł sanitarny i system sterylnego nawiewu powietrza) lub 3 – osobowych oraz tzw. oddział dzienny. W skład wyposażenia Kliniki wchodzą pompy infuzyjne do podawania leków, kardiomonitory. W diagnostyce białaczek wykorzystywane są nowoczesne metody m.in. cytometrii przepływowej, FISH.
Rodzice pozostają z dziećmi przez okres leczenia; mają do dyspozycji swoją łazienkę, pokój do przygotowania posiłków, pralkę. Dla rodziców młodszych dzieci Klinika dysponuje łóżkami składanymi. Ponadto rodzice mogą korzystać z pokojów hotelowych szpitala.

Działalność Kliniki na rzecz poprawy komfortu dzieci i rodziców w szpitalu wspomaga Fundacja „Pomóż im” (Onkologia i Hospicjum dla Dzieci), która dodatkowo organizuje obozy rehabilitacyjne dla dzieci po leczeniu przeciwnowotworowym.
W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pracownicy Kliniki opracowali i wydali drukiem 6 książeczek edukacyjnych dla pacjentów i ich opiekunów. Książeczki zostały upowszechnione na wszystkie ośrodki onkologii dziecięcej w Polsce. Omówiono w nich problemy dotyczące leczenia i następstw po leczeniu przeciwnowotworowym.

W 2014 roku Klinika otrzymała tytuł „wzorowej placówki służby zdrowia” w konkursie im. prof. Zbigniewa Religi zorganizowanym przez Fundacje „Zdążyć z pomocą”.

Klinikę Onkologii i Hematologii wspomaga Fundacja Pomóż Im oraz Fundacja Bajkowa Fabryka Nadziei.

Całodobowy dyżur konsultacyjny

W ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2023-2028” Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii pełni całodobowy dyżur konsultacyjny dla innych podmiotów leczniczych w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

+48 85 74 50 842

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-onkologii-i-hematologii-dzieciecej