Podstawowa Opieka Zdrowotna – POZ

Rysunek przedstawiający lekarza w okularach

Harmonogram pracy poradni

Poniedziałek8:00 – 18:00
Wtorek8:00 – 18:00
Środa8:00 – 18:00
Czwartek8:00 – 18:00
Piątek8:00 – 18:00

Lekarze poradni:

  • lek. Edyta Babińska – Malec
  • lek. Ewa Jakubowska
  • lek. Aksana Potapienko
  • lek. Angelika Roszkowska

Pielęgniarki:

  • mgr plg. Beata Godlewska
  • plg. Sylwia Pucel
  • plg. Iwona Ulman

Położna środowiskowa:

  • Nina Sobiecka