Podstawowa Opieka Zdrowotna – POZ

Rysunek przedstawiający lekarza w okularach