szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B.Cylwik

 

 

Kierownik Zakładu:
dr hab. n. med.
Bogdan Cylwik

e-mail: cylwikb@umb.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sekretariat: Agnieszka Okulczyk
e-mail: pedlab@umb.edu.pl

Telefon: +48 85 745 07 62,
Fax: +48 85 742 17 44

Pracownicy:

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
dr n. med. Beata Żelazowska-Rutkowska – asystent

Pracownicy szpitalni:
dr n. med. Alicja Koput – starszy asystent,
dr n. med. Katarzyna Hryniewicz – starszy asystent
dr n. med. Edwina Kasprzycka – asystent
dr n. med. Janusz Żak –  asystent
dr n. med. Katarzyna Janicka – starszy asystent
dr n. med. Katarzyna Kozłowska – asystent
dr n. o zdrowiu Agnieszka Borsuk
mgr Małgorzata Wojtkowska – starszy asystent
mgr Magdalena Sienkiewicz – asystent
mgr Justyna Trochim – młodszy asystent
mgr Katarzyna Leszko

Technicy:
Elżbieta Szarejko
Elżbieta Łapińska
Ewa Jemielity
Jolanta Chmielewska
Ewa Biryłko
Cecylia Bernacka
Hanna Łopato
Marta Potocka
Barbara Czołpińska
Małgorzata Dec
Agata Czołpińska
Grażyna Piekart
Grażyna Szymańska-Zając
Beata Zimnoch


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczna

Zakład wpisany do ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (nr 166). Zakład wykonuje około 200 różnych rodzajów badań dla małych pacjentów szpitala (wcześniaki, noworodki, niemowlęta, dzieci, młodzież), poradni przyszpitalnych oraz świadczy usługi odpłatne podmiotom zewnętrznym. Liczba wykonywanych badań w ciągu roku wynosi około 400 tys. Zakład pełni codzienne całodobowe dyżury, zapewniając ogólnodostępną ciągłość podstawowych i specjalistycznych badań laboratoryjnych. Jako jedyny w makroregionie prowadzi pełną diagnostykę laboratoryjną białaczek u dzieci (ocena morfologiczna, cytochemiczna, immunofenotypowanie). Diagnostyka jest w pełni zautomatyzowana, prowadzona na nowoczesnej bazie aparaturowej, a stosowane metody odpowiadają najwyższym światowym standardom. Zakład posiada Certyfikat jakości badań laboratoryjnych.
W skład Zakładu wchodzą 4 specjalistyczne pracownie kierowane przez personel o wysokich kwalifikacjach zawodowych (specjalizacja z zakresu analityki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej):


Pracownia Chemii Klinicznej, tel. (085) 745 07 61, 745 07 81

 • Badania z zakresu gospodarki wodno-elektrolitowej: sód, potas, chlorki, magnez, fosfor, wapń całkowity, wapń zjonizowany, żelazo, utajona zdolność wiązania żelaza, osmolalność surowicy i moczu,
 • Badania enzymatyczne: aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), kinaza fosfokreatynowa (CK), kinaza fosfokreatynowa – izoenzym sercowy MB (CK-MB), amylaza, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), dehydrogenaza hydroksymaślanowa (HBDH), fosfataza zasadowa (AP), gamma glutamylotransferaza (GGT), lipaza trzustkowa,
 • Badania z zakresu gospodarki lipidowej: cholesterol całkowity (CH), cholesterol HDL (HDL-Ch), cholesterol LDL (LDL-Ch wyliczany), triglicerydy (TG),
 • Badania z zakresu gospodarki węglowodanowej: glukoza, hemoglobina glikowana HbA1c, test obciążenia glukozą,
 • Badania z zakresu gospodarki azotowej: amoniak, mocznik, kwas moczowy, kreatynina, klirens kreatyniny (GFR),
 • Oznaczanie białek: białko całkowite, albumina, prealbumina, mikroalbuminuria, białko CRP, rozdział elektroforetyczny białek surowicy (proteinogram), składowa C3 i C4 dopełniacza,
 • Badanie równowagi kwasowo-zasadowej i gazometrii, CO-oksymetria,
 • Badania toksykologiczne: alkohol etylowy, salicylany, paracetamol,
 • Oznaczanie barwników żółciowych: bilirubina całkowita, bezpośrednia, pośrednia,
 • Oznaczanie czynnika reumatoidalnego (RF), kwasu walproinowego,
 • Badania z zakresu układu krzepnięcia: antytrombina III, D-dimery,
 • Badanie ASO.

Pracownia Analityki Ogólnej i Parazytologii, tel. (085) 745 05 11

 • Badanie moczu: badanie ogólne, badanie składu chemicznego kamieni moczowych, erytrocyturia dysmorficzna, oznaczanie białka w dobowej zbiórce moczu DZM,
 • Badanie kału: badanie ogólne, badanie kału – resztki pokarmowe, wykrywanie krwi utajonej, badanie mikroskopowe w kierunku wykrywania cyst pierwotniaków i jaj pasożytów,
 • Badanie płynów ustrojowych: badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów z jam ciała,
 • Test plasterkowy w kierunku owsicy (badanie mikroskopowe),
 • Badania z zakresu alergologii: panel alergologiczny (profil pediatryczny: 27 alergenów wziewnych i pokarmowych),
 • Badania immunoserologiczne:
 • giardiaza (lamblioza): antygen Giardia intestinalis (GSA-65) w kale,
 • antygen Helicobacter pylori w kale,
 • aspergiloza: antygen Aspergillus (galaktomannan),
 • Clostridium difficile (antygen/toksyna A i B w kale),
 • adenowirusy, norowirusy, rotawirusy w kale,
 • borelioza: przeciwciała anty-Borrelia (IgG, IgM),
 • krztusiec: przeciwciała anty-Bordatella pertussis toksyna (IgA, IgG, toksyna),
 • mykoplazmoza: przeciwciała anty-Mycoplasma pneumoniae (IgM, IgG),
 • przeciwciała anty-Chlamydia pneumoniae (IgA, IgG),
 • mononukleaza zakaźna: przeciwciała anty-Epstein-Barra (IgG, IgM),
 • jersinioza: przeciwciała anty-Yersinia enterocolitica (IgA, IgG),
 • toksokaroza: przeciwciała anty-Toxocara canis (IgG),
 • Diagnostyka chorób autoimmunologicznych: przeciwciała przeciwjądrowe (profil ANA),
 • Oznaczanie hormonów: 17OH progesteron w surowicy.

Pracownia Toksykologii i Farmakokinetyki, tel. (085) 745 07 43

 • Badanie leków: fencyklidyna (PCP), karbamazepina, metotreksat, trójcykliczne antydepresanty (TCA), barbiturany, benzodiazepiny, cyklosporyna,
 • Oznaczanie narkotyków: amfetamina, metamfetamina, kokaina, morfina, marihuana, ekstaza,
 • Oznaczanie hormonów: estradiol, insulina, kortyzol, parathormon, prolaktyna, testosteron, fT3, fT4, IGFBP3, IGF1, FSH, LH, ACTH, GH, TSH, DHEA-S,
 • Oznaczanie białek: AFP, beta-HCG (podjednostka beta), ferrytyna, prokalcytonina (PCT),
 • Oznaczanie witamin: B12, kwas foliowy, całkowita D3 (25-OH) i D2 (25-OH),
 • Badania immunoserologiczne:
 • wzw typu B: antygen HBs (HBsAg), antygen HBe (HBeAg) w surowicy; przeciwciała anty-HBs, anty-HBe, anty-HBc (core IgM),
 • wzw typu C: przeciwciała anty-HCV (IgG),
 • cytomegalia: przeciwciała anty-CMV (IgG, IgM),
 • toksoplazmoza: przeciwciała anty_Toxo (IgG, IgM, test jakościowy),
 • badanie przeciwciał przeciwtarczycowych: przeciwciała anty-TPO (peroksydaza tarczycowa), anty-TG (tyreoglobulina).

Pracownia Hematologii i Hemostazy, tel. (085) 745 05 14

 • Morfologia (8- i 24-parametrowa bez/z retikulocytami),
 • Rozmaz krwi obwodowej (badanie mikroskopowe),
 • Mielogram (badanie mikroskopowe szpiku),
 • Immunofenotypowanie białaczek u dzieci,
 • Oporność erytrocytów inkubowana i osmotyczna,
 • Leukocyty: esteraza nieswoista α-naftolu, glikogen (PAS), peroksydaza (POX), esteraza maślanowa,
 • APTT (czas kaolinowo-kefalinowy),
 • PT, INR (czas i wskaźnik protrombinowy),
 • Fibrynogen w osoczu

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :
>>> Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej

 

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+