szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Zakład Immunologii Klinicznej

Zakład Immunologii Klinicznej

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

icon-1.png

 

 

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Anna Stasiak-Barmuta
e-mail: a.barmuta@umb.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Z-ca Kierownika Zakładu: dr med. Marek Alifier
e-mail: marek.alifier@umb.edu.pl

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefony:
kierownik: 85 7450 618
z-ca kierownika: 85 7450 638
Faks: +48 85 7 450 618
e-mail: immunoklin@umb.edu.pl

Pracownicy:

Zespół lekarski:
prof. dr hab. med. Anna Stasiak-Barmuta (pediatra, laboratoryjny immunolog medyczny)
dr med. Marek Alifier (pediatra, neonatolog, immunolog kliniczny, w trakcie specjalizacji z pulmonologii dziecięcej)

Zespół laboratoryjny:
mgr Ewa Polkowska e-mail: ewa.polkowska@umb.edu.pl ( w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej analityki medycznej)
Agnieszka Bazydło – st. technik analityki medycznej
Urszula Mendryk – st. technik analityki medycznej


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność diagnostyczna

Zakład Immunologii Klinicznej powołany został decyzją Rady Wydziału Lekarskiego UMB w czerwcu roku 2008; jest zarejestrowany pod nr 3371 na liście ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

W Zakładzie wykonujemy ok. 10 tys. badań z zakresu diagnostyki alergologicznej, diagnostyki chorób autoagresyjnych, diagnostyki pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, diagnostyki onkohematologicznej, na rzecz jednostek klinicznych UDSK, jak też – odpłatnie – na rzecz jednostek spoza UDSK i pacjentów indywidualnych – dzieci i dorosłych
cennik badań tu: CENNIK BADAŃ I USŁUG MEDYCZNYCH – ALERGOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE BADANIA LABORATORYJNE

Działalność diagnostyczna – Pracownie:


Pracownia Cytometrii Przepływowej, tel: +48 85 7450 604

Cytometria przepływowa – metoda referencyjna w diagnostyce pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, w diagnostyce zespołów onkohematologicznych

 • Ocena fentypowa komórek m.in.: krwi obwodowej, szpiku, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów ustrojowych, BAL, plwociny,
 • Ocena fenotypowa komórek izolowanych w tkanek, m.in.:  migdałki, tarczyca, węzły chłonne, wątroba, płuca, guzy nowotworowe o różnej lokalizacji,
 • Ocena czynnościowa neutrofili – test wybuchu tlenowego,
 • Ocena ploidii DNA

Pracownia Immunologiczna, tel: +48 85 7450 535

Diagnostyka alergologiczna w oparciu o testy:

UniCAP Pharmacia & Upjohn – metoda referencyjna w diagnostyce alergologicznej

 • Ocena stężenia:
 • IgE całkowitej
 • IgE alergenowo-swoistych
 • IgG4 alergenowo-swoistych
 • Tryptazy
 • ECP

Polycheck

 • Ocena stężenia IgE całkowitej i  IgE alergenowo-swoistych

Pracownia Mediatorowa, tel: + 48 85 7450 554

Ocena stężenia białek w oparciu o metodę nefelometryczną – metoda referencyjna dla oceny stężenia białek

Ocena stężenia białek w surowicy i płynach ustrojowych:

 • immunoglobulin -IgA, IgG, IgM
 • podklas immunoglobuliny G – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
 • białka ostrej fazy  – hsCRP (wysokiej czułości)
 • alfa1 antytrypsyny
 • inhibitor C1 esterazy

Pracownia Hodowli Komórkowych

 • Izolacja magnetyczna i na gradiencie stężeń oraz hodowle komórek izolowanych z krwi obwodowej, płynów z jam ciała i tkanek.
 • Przygotowanie materiału do cytometrycznej oceny receptorów cytoplazmatycznych.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

logo UMB
Zapraszamy do odwiedzenia strony Zakładu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku :[/responsivevoice]
>>> Zakład Immunologii Klinicznej

 

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+