Zakład Immunologii Klinicznej

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. n. med. Anna Stasiak – Barmuta

specjalista pediatra, specjalista laboratoryjny immunolog medyczny

+48 85 74 50 618

 a.barmuta@umb.edu.pl

Pracownicy Zakładu

Zespół lekarski:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Stasiak – Barmuta – specjalista pediatra, specjalista laboratoryjny immunolog medyczny

Zespół laboratoryjny:

 • mgr Ewa Polkowska – w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej analityki medycznej
  e-mail: ewa.polkowska@umb.edu.pl 
 • Agnieszka Bazydło – st. technik analityki medycznej
 • Urszula Mendryk – st. technik analityki medycznej

Pracownie podlegające pod zakład

Pracownia Cytometrii Przepływowej

  +48 85 74 50 604

Cytometria przepływowa – metoda referencyjna w diagnostyce pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, w diagnostyce zespołów onkohematologicznych.

Zakres wykonywanych badań:

 • Ocena fentypowa komórek m.in.: krwi obwodowej, szpiku, płynu mózgowo – rdzeniowego, płynów ustrojowych, BAL, plwociny
 • Ocena fenotypowa komórek izolowanych w tkanek, m.in.:  migdałki, tarczyca, węzły chłonne, wątroba, płuca, guzy nowotworowe o różnej lokalizacji
 • Ocena czynnościowa neutrofili – test wybuchu tlenowego
 • Ocena ploidii DNA

Pracownia Immunologiczna

Kierownik pracowni

  +48 85 74 50 535

Zakres wykonywanych badań:

Diagnostyka alergologiczna w oparciu o testy:

UniCAP Pharmacia & Upjohn – metoda referencyjna w diagnostyce alergologicznej

Ocena stężenia:

 • IgE całkowitej
 • IgE alergenowo – swoistych
 • IgG4 alergenowo – swoistych
 • Tryptazy
 • ECP

Polycheck

 • Ocena stężenia IgE całkowitej i IgE alergenowo – swoistych

Pracownia Mediatorowa

  +48 85 74 50 554

Zakres wykonywanych badań:

Ocena stężenia białek w oparciu o metodę nefelometryczną – metoda referencyjna dla oceny stężenia białek.

Ocena stężenia białek w surowicy i płynach ustrojowych:

 • immunoglobulin – IgA, IgG, IgM
 • podklas immunoglobuliny G – IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
 • białka ostrej fazy – hsCRP (wysokiej czułości)
 • alfa1 antytrypsyny
 • inhibitor C1 esterazy

Pracownia Hodowli Komórkowych

  +48 85 74 50 554

Zakres wykonywanych badań:

 • Izolacja magnetyczna i na gradiencie stężeń oraz hodowle komórek izolowanych z krwi obwodowej, płynów z jam ciała i tkanek
 • Przygotowanie materiału do cytometrycznej oceny receptorów cytoplazmatycznych

Działalność

Zakład Immunologii Klinicznej powołany został decyzją Rady Wydziału Lekarskiego UMB w czerwcu 2008 r.; jest zarejestrowany pod nr 3371 na liście ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych.

W Zakładzie wykonujemy ok. 10 tys. badań z zakresu diagnostyki alergologicznej, diagnostyki chorób autoagresyjnych, diagnostyki pierwotnych i wtórnych niedoborów odporności, diagnostyki onkohematologicznej, na rzecz jednostek klinicznych UDSK, jak też – odpłatnie – na rzecz jednostek spoza UDSK i pacjentów indywidualnych – dzieci i dorosłych.

Cennik badań dostępny tu:  Badania i usługi medyczne płatne wykonywane w UDSK

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-immunologii-klinicznej