Ochrona Danych Osobowych (RODO)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

radca prawny Justyna Stecz

zastępca IODmgr Sara Al-Shokliya

iodo@udsk.pl

  +48 85 74 50 875

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

  • Informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i doradzanie im w tej sprawie.
  • Monitorowanie przestrzegania RODO, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  • Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.
  • Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Klauzule informacyjne:

Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Ministerstwa Zdrowia dotyczące przetwarzania danych osobowych: