Nasi Darczyńcy

Przekazanie darowizny na rzecz UDSK

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku jest pełno-profilowym ośrodkiem diagnostyczno-leczniczym dla dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.  W 16 klinikach i oddziałach hospitalizowanych jest rocznie ponad 20 tys. osób,  a w 35 poradniach specjalistycznych leczy się prawie 140 tys. pacjentów.

Realizacja tak dużej liczby procedur wysokospecjalistycznych wymaga stałego dostępu do profesjonalnego i bezawaryjnego sprzętu. Mając na uwadze trudną sytuację finansową całej służby zdrowia, poszukujemy wsparcia i pomocy w finansowaniu zakupu sprzętu medycznego dla naszej placówki. Zwracamy się do darczyńców mogących wesprzeć nasze funkcjonowanie. Możecie Państwo przekazać także dla naszych małych pacjentów zabawki oraz materiały plastyczne, które na pewno sprawią, że na twarzach dzieci zagości uśmiech.

Z góry dziękujemy za Państwa wsparcie, wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi nam zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w pomoc naszym małym pacjentom.

Rodzaje darowizn

Darowizny rzeczowe

Uprzejmie prosimy o przekazywanie zabawek, które można zdezynfekować ze względu na warunki sanitarno – epidemiologiczne. Należy pamiętać, że dzieci przebywające w Szpitalu wymagają specjalnych warunków i opieki. Szczególnie dotyczy to Klinik, gdzie pacjenci mają obniżoną odporność (Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii lub Klinika Obserwacyjno – Zakaźna).

Mile widziane będą zabawki edukacyjne (gry planszowe, puzzle, klocki itp.) oraz wszelkie materiały plastyczne (kredki, bloki rysunkowe, kolorowanki, flamastry itp.).

Jeśli zechcą Państwo przekazać upominki naszym pacjentom lub mają Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu z nami: katarzyna.iwaniuk@udsk.pl lub tel. 857450875

W przypadku innych darowizn rzeczowych (sprzętu medycznego, wyposażenia, sprzętu AGD itp. itd.) prosimy o kontakt z Z-cą Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych: wojciech.roszkowski@udsk.pl.  

Darowizna pieniężna

Dary w postaci środków finansowych przekazywanych przez ofiarodawcę należy wpłacić na konto Szpitala:

BGK 98 1130 1059 0017 3218 7720 0001

Wpłaty w innych walutach prosimy przekazywać na poniższy rachunek:

IBAN: PL 98 1130 1059 0017 3218 7720 0001

Organizacja zbiórki darów dla UDSK

Zbiórkę darów dla naszego Szpitala/dzieci przebywających w UDSK możecie Państwo zorganizować w miejscu pracy, w szkole lub w każdym innym punkcie.

Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt w celu omówienia potrzeb dzieci, terminu i warunków organizacji atrakcji dla małych pacjentów: kancelaria@udsk.pl.

Darowizna produktów leczniczych

Przedmiotem darowizny mogą być tylko produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej.

W celu przekazania produktu leczniczego uprzejmie prosimy o kontakt z Kierownikiem Apteki Szpitalnej w celu omówienia szczegółów przekazania: apteka@udsk.pl.

Pomogli nam

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku składa wszystkim sponsorom i darczyńcom serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i pomoc. Niech uśmiech chorych dzieci będzie najszczerszym podziękowaniem…