Klinika Pediatrii i Nefrologii

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Lekarz dyżurny po godz. 15.00 :

Odcinek noworodkowo-niemowlęcy:

Pokój asystentów:

Dyżurka pielęgniarska:

Odcinek dzieci starszych, dializy:

Pokój asystentów:

Dyżurka pielęgniarska:

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Anna Maria Wasilewska

specjalista pediatra, specjalista nefrolog, specjalista nefrolog dziecięcy

+ 48 85 74 50 821

anna.wasilewska@udsk.pl

Zastępca Kierownika Kliniki

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Taranta – Janusz

specjalista pediatra, specjalista nefrolog dziecięcy

+ 48 85 74 50 651

katarzyna.taranta@udsk.pl

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr plg. Beata Anna Gryko

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

+48 85 74 50 824

beata.gryko@udsk.pl

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej

mgr plg. Anna Kasperuk

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

+48 85 74 50 934

anna.kasperuk@udsk.pl

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Lekarze

 • prof. dr hab. n. med. Anna Maria Wasilewska – kierownik kliniki, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, specjalista nefrolog dziecięcy
 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Taranta – Janusz – zastępca kierownika kliniki, adiunkt, specjalista pediatra, specjalista nefrolog dziecięcy
 • dr hab. n. med. Agata Korzeniecka – Kozerska – adiunkt, specjalista pediatra, specjalista nefrolog, specjalista nefrolog dziecięcy
 • dr n. med. Joanna Bagińska – Chyży – specjalista pediatra
 • dr n. med. Anna Gładka – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog dziecięcy
 • dr n. med. Iwona Jadeszko – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog
 • dr n. med. Elżbieta Kuroczycka – Saniutycz – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog dziecięcy
 • dr n. med. Piotr Protas – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog
 • dr n. med. Alina Puczko – Michalczuk – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista neonatolog
 • dr n. med. Agnieszka Rybi – Szumińska – adiunkt, specjalista pediatra, specjalista nefrolog dziecięcy
 • dr n. med. Anna Sabasińska – starszy asystent, specjalista pediatra
 • dr n. med. Małgorzata Smółko – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista nefrolog
 • dr n. med. Edyta Tenderenda – Banasiuk – starszy asystent, specjalista pediatra, specjalista neonatolog
 • lek. Katarzyna Kazberuk – specjalista pediatra
 • lek. Dzianis Kryvasheyeu – młodszy asystent
 • lek. Aliona Mironchyk – specjalista pediatra

Rezydenci

 • lek. Adrianna Bargielska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Karolina Brzozowska  w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Marta Janicka – Sielatycka  w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Aleksandra Lasota – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Magdalena Sikorska – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Viktoria Tolkina – w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • lek. Yuliya Tsvirko – w trakcie specjalizacji z pediatrii 

Pielęgniarki

 • mgr plg. Beata Anna Gryko – pielęgniarka oddziałowa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Kasperuk – zastępca pielęgniarki oddziałowej, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Dorota Borowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Marta Bubieniec – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Agnieszka Bzdela – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Joanna Chilimoniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Mariola Monika Chlabicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Barbara Cywoniuk
 • mgr plg. Joanna Czaczkowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Weronika Czajkowska
 • mgr plg. Katarzyna Furmankiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Anna Janczewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr plg. Ewa Kierdylewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Ewa Kojta – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Marta Krysztopowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr plg. Wioleta Kulikowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Martyna Mazurczyk
 • mgr plg. Teresa Milewska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Małgorzata Nalewajek – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr plg. Weronika Nowicka
 • mgr plg. Katarzyna Stepaniuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Irena Szatyłowicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • mgr plg. Jadwiga Szostak – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • mgr plg. Katarzyna Targońska
 • lic. plg. Katarzyna Abłażewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Iwona Boguska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
 • lic. plg. Maria Danowska – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • lic. plg. Klaudia Wojtach
 • lic. plg. Urszula Zajączkowska
 • plg. Dorota Klim – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg.  Elżbieta Niczyporuk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Edyta Rodakiewicz – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
 • plg. Elżbieta Sidor – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Pozostały personel:

 • Opiekun medyczny: Dorota Filipczuk
 • Diagnosta Laboratoryjny: mgr Aleksandra Perestret tel. +48 85 74 50 756
 • Fizjoterapeuta: Starszy fizjoterapeuta Urszula Rusiłowicz tel. +48 85 74 50 791
 • Rejestratorka medyczna: Helena Miniuk tel. +48 85 74 50 794

Poradnie podlegające pod klinikę

Poradnia Nefrologiczna

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 7:30-15:00

+48 85 74 50 502 (Rejestracja)

+48 85 74 50 525 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Patologii Noworodka

Rejestracja przez E-Portal 24/7!

Rejestracja pacjentów Pon.-Pt. 7:30-15:00

+48 85 74 50 502 (Rejestracja)

+48 85 74 50 524 (Poradnia)

Przejdź do strony poradni

Poradnia Patologii Noworodka obejmuje opieką medyczną noworodki przedwcześnie urodzone i noworodki donoszone leczone uprzednio w naszym szpitalu oraz kierowane przez Lekarzy Rodzinnych.

Poradnia sprawuje opiekę specjalistyczną nad noworodkami i wcześniakami w zakresie problemów zdrowotnych występujących od urodzenia do 12 m.ż., w szczególności słabego przyrostu masy ciała, hiperbilirubinemii, powikłań związanych z wcześniactwem.

Konsultacje w Poradniach są udzielane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (nieodpłatnie) na podstawie skierowania z Oddziałów Szpitalnych, Poradni Specjalistycznych i Lekarzy Rodzinnych.

W dniu pierwszej wizyty pacjent/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego zarejestrowania się i założenie karty w Rejestracji Poradni (niski parter, wejście od ul. Żelaznej). Kolejne wizyty w ustalonych terminach nie wymagają zgłoszenia się do Rejestracji Poradni.

W dniu wizyty pacjent zgłasza się bezpośrednio do Poradni o ustalonej godzinie. Ponadto, pacjenci/opiekunowie proszeni są o dostarczenie wcześniejszej dokumentacji medycznej wraz z kserokopią oraz aktualnych wyników badań. W/w dokumenty należy zabrać na umówioną wizytę/hospitalizację i przekazać lekarzowi.

Pracownie podlegające pod klinikę

Pracownia Kamicy Układu Moczowego i Tubulopatii

Kierownik pracowni

mgr Aleksandra Perestret – diagnosta laboratoryjny


+48 85 74 50 756 aleksandra.perestret@udsk.pl


W Pracowni Kamicy Układu Moczowego i Tubulopatii prowadzona jest dokładna ocena składu chemicznego kamieni nerkowych oraz stanu zagrożenia kamica metodą spektrofotometryczną, co pozwala na rozpoznanie rodzaju kamicy nerkowej oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Badania wykonywane jest na IV piętrze w Klinice Pediatrii
i Nefrologii (pokój nr 1420).

Pracownia Urodynamiki i Uroterapii

Kierownik pracowni

dr hab. n. med. Agata Korzeniecka – Kozerska


+48 85 74 50 663


Zakres wykonywanych badań:

 • Uroflowmetria
 • Cystometria mikcyjna
 • Ambulatoryjna urodynamika
 • FLOW-EMG
 • TENS
 • Ćwiczenia biofeedback

Pracownia diagnostyki nadciśnienia tętniczego i wysiłku fizycznego:

Kierownik pracowni

dr n. med. Anna Gładka


+48 85 74 50 790


Pracownia diagnostyki nadciśnienia tętniczego oraz wysiłku fizycznego realizuje kompleksową diagnostykę nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży oraz realizuje profilaktyczny program zapobiegania otyłości wieku rozwojowego za pomocą monitorowania zaplanowanego wysiłku fizycznego przy udziale aktigrafów.

Pracownia diagnostyki kłębuszkowych zapaleń nerek i schorzeń uwarunkowanych genetycznie:

Kierownik pracowni

dr n. med. Agnieszka Rybi – Szumińska


 +48 85 74 50 790


Biopsja nerki

dr n. med. Piotr Protas

+48 85 74 50 790


Diagnostyka Zespołu Alporta

dr n. med. Iwona Jadeszko

+48 85 74 50 823


Pracownia diagnostyki kłębuszkowych zapaleń nerek i schorzeń uwarunkowanych genetycznie oraz Pracownia Wad Układu Moczowego umożliwia pełną diagnostykę, w tym genetyczną wybranych schorzeń nerek i dróg moczowych.

Pracownia Wad Układu Moczowego z Pracownią Ultrasonograficzną

Kierownik pracowni

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Taranta – Janusz


+48 85 74 50 651


USG układu moczowego

dr n. med. Piotr Protas

+48 85 74 50 790


Pracownia Wad Układu Moczowego umożliwia pełną diagnostykę wybranych schorzeń nerek i dróg moczowych. W tym także badania mające na celu określenie podłoża genetycznego wad układu moczowego, które są najczęstszą przyczyną upośledzonej funkcji nerek u dzieci i młodych dorosłych, m.in. zastawek cewki tylnej.

Działalność diagnostyczno-lecznicza

Klinika Pediatrii i Nefrologii specjalizuje się w leczeniu chorób okresu noworodkowego i niemowlęcego oraz problemów nefrologicznych wieku dziecięcego.

Leczymy noworodki z następującymi jednostkami chorobowymi: urodzone przedwcześnie i/lub z niską masą ciała, zapalenia płuc i oskrzeli nie wymagające stosowania sztucznej wentylacji, żółtaczki patologiczne, diagnostyka i leczenie wybranych wad wrodzonych. Obejmujemy leczeniem wcześniaki i ciężko chore noworodki zapewniając im pobyt w inkubatorach.

Prowadzimy nowoczesną diagnostykę i leczenie dzieci z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami układu moczowego takimi jak: ostra niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek, kłębuszkowe zapalenia nerek, wady układu moczowego, nawracające infekcje dróg moczowych, kamica układu moczowego, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, moczenie nocne.

Na Oddziale Dializ, prowadzone są procedury zabiegowe takie jak: dializa otrzewnowa ręczna oraz automatyczna, hemodializa. Mamy do dyspozycji nowoczesne aparaty do automatycznej dializy otrzewnowej prowadzonej zarówno w oddziale jak i w domu pacjenta.

Badania laboratoryjne krwi i moczu, badania genetyczne, USG, Uro-TK, NMR układu moczowego, badania urodynamiczne, ABPM, biopsja nerki, dializoterapia.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Zapraszamy do odwiedzenia strony Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : https://www.umb.edu.pl/wl/klinika-pediatrii-i-nefrologii