Polskie Towarzystwo Pediatryczne (OB.PTP)

Aktualności i Posiedzenia OB.PTP 

Ważne informacje dla członków OB.PTP 

Władze OB.PTP 

Zarząd OB.PTP:

 • Przewodnicząca – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Taranta – Janusz
 • Zastępca przewodniczącej – dr n. med. Katarzyna Werbel
 • Sekretarz – lek. Marta Poznańska 
 • Skarbnik – dr hab. n. med. Eryk Latoch

Członkowie:

 • prof. dr hab. n. med. Anna Maria Wasilewska – głos doradczy
 • dr n. med. Aleksandra Czajkowska 
 • lek. Katarzyna Konończuk
 • lek. Joanna Peczyńska 

Komisja rewizyjna:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Muszyńska – Rosłan
 • dr n. med. Anna Sabasińska
 • dr hab. n. med. Janusz Semeniuk

Członkostwo w OB.PTP 

Aby zostać członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego należy złożyć elektronicznie wniosek na stronie PTP Wniosek musi być potwierdzony przez dwóch członków wprowadzających (członek aktywny, mający aktualnie opłacone składki) oraz należy opłacić składkę członkowską, która wynosi 60 zł rocznie.

Wniosek o przyjęcie do Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego jest rozpatrywany przez zarząd PTP na podstawie złożonego elektronicznie wniosku. O decyzji Zarząd PTP informuje oficjalnie podczas posiedzeń naukowo-szkoleniowych.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego są zobowiązani do przestrzegania Statutu.

Zachęcamy osoby, które nie są członkami do zapisania się oraz do uregulowania zaległych składek. Informacja dostępna u Skarbnika.


Nowe deklaracje członkowskie należy składać elektronicznie: zapis do OB.PTP

Składki członkowskie

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Oddziały Towarzystwa zobowiązane są do zbierania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Główny. Z opłacania składek zwolnieni są członkowie honorowi (§ 17 pkt. 3 Statutu PTP), z opłacania składek mogą być zwolnieni członkowie emeryci (Statut § 11 pkt. 5.1) na podstawie indywidualnej pisemnej prośby do Zarządu Oddziału.

Aktualna wysokość składki wynosi 60 złotych rocznie.

Składkę członkowską uiszczamy poprzez bazę członków:

PTP-SORGA

Regulamin Promocji Rozwoju Członków OB.PTP

Regulamin
Promocji Rozwoju Członków
OB.PTP
(w wersji pdf)

Regulamin Promocji Rozwoju Członków OB.PTP (w wersji doc)

Kontakt

Klinika Pediatrii i Nefrologii UDSK

15-274 Białystok, ul. J. Waszyngtona 17

tel.:  +48 85 74 50 541

tel.:  +48 85 74 50 651

adresy e-mail:

Dane do wystawienia faktury

PKO BP 91 1020 1169 0000 8102 0885 1778

Polskie Towarzystwo Pediatryczne (Oddział Białostocki)
Al. Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

NIP: 5272153766
REGON: 000811483
KRS: 0000047969