szybki kontakt
tel. +48 85 745 05 00

Wizyta w poradni

Wizyta w poradni
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DSC_4584
Jak zapisać się na wizytę?

W celu umówienia się na pierwszą wizytę, ustalenia terminu kolejnej konsultacji, jej zmiany lub odwołania należy skontaktować się z Rejestracją.  Zapisy odbywają się osobiście, drogą telefoniczną lub przez e-rejestrację.

1. Internetowe umawianie wizyt.

E -rejestracja to najłatwiejszy sposób na zapisanie dziecka na wizytę w Poradni Specjalistycznej.

Jeśli chcą Państwo założyć konto w e-rejestracji konieczna jest jednorazowa osobista wizyta w Rejestracji Poradni Specjalistycznych naszego Szpitala z dokumentem tożsamości, w celu weryfikacji danych użytkownika.

e-rejestracja

2. Telefoniczne umawianie wizyt.

Rejestracja telefoniczna czynna jest w godzinach 7:30-15:00 pod numerami :

 *Rejestracja tel: 85 74 50 585:
 • Poradnia Alergologiczna
 • Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Preluksacyjna
 *Rejestracja tel: 85 74 50 690,  85 74 50 502
 • Poradnia Alergii Pokarmowej
 • Poradnia Chorób Zakaźnych
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna
 • Poradnia Gastrologiczna
 • Poradnia Ginekologiczna
 • Poradnia Mukowiscydozy
 • Poradnia Nefrologiczna
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Patologii Noworodka
* W przypadku pozostałych poradni zapisy odbywają się drogą telefoniczną poprzez sekretariaty poradni.
 • Poradnia Schorzeń Metabolicznych – tel: 85 74 50 624
 • Poradnia Immunologiczna – tel: 85 74 50 624
 • Poradnia Stomatologiczna – tel: 85 74 50 617
 • Poradnia Onkologi i Hematologii Dziecięcej- tel: 85 74 50 776
 • Poradnia Ortopedyczna – tel: 85 74 50 506 (do godz. 12:00), 85 74 50 861 (po godz. 12:00)
 • Poradnia Rehabilitacyjna – tel.: 85 74 50 601
 • Poradnia Kardiologiczna – tel.: 85 74 50 529

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie do Poradni (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Od dnia 1 stycznia 2015 r. wymagane jest również skierowanie do lekarza okulisty oraz dermatologa.

Wizyta w Poradni

Zapisy na konsultacje odbywają się drogą telefoniczną poprzez sekretariaty poradni. W dniu wizyty prosimy zgłosić się bezpośrednio do odpowiedniej poradni. Poradnie znajdują się w budynku C, należy kierować się wejściem do Poradni Specjalistycznych (plan szpitala).

DO REJESTRACJI ZGŁASZAJĄ SIĘ TYLKO PACJENCI NIE POSIADAJĄCY AKTUALNEGO UBEZPIECZENIA.

Niezbędne dokumenty
DSC_4587

Planując wizytę w naszej poradni ważne jest, żeby pamiętali Państwo o zabraniu niezbędnych dokumentów:

 •    dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego,
 •    książeczki zdrowia dziecka,
 •    nr PESEL dziecka,
 •  pełnej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia dziecka oraz aktualnych wyników badań.
Odwołanie wizyty/zmiana terminu

Jeżeli nie będą Państwo mogli z różnych powodów przyjechać na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o poinformowanie poradni o rezygnacji i/lub ustalenie nowego terminu.

Pozwoli to na lepszą organizację pracy oraz na skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na przyjęcie do poradni.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Poradni oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

Uwaga!
W związku z ryzykiem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza się całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Przy dziecku może przebywać w ramach opieki pielęgnacyjnej całodobowo jedynie rodzic/opiekun dziecka.
UWAGA!
Pacjenci zgłaszający się do SOR-u, NPL-u oraz POZ-u z objawami ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka oraz jeden z objawów:kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie), wchodzą wejściem od strony SOR. Pacjenci zgłaszający się do NPL-u, POZ-u lub SOR-u bez objawów infekcji dróg oddechowych lub w celu planowej hospitalizacji w godzinach 07.00 – 18.00 wchodzą wejściem przez poradnie od ul. Żelaznej, w godzinach 18.00 – 07.00 wchodzą głównym wejściem Szpitala i kierują się do rejestracji NPL/POZ lub rejestracji przyjęć planowych.
UWAGA !!!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital ogranicza do niezbędnego minimum planowane pobyty w szpitalu w celu: przeprowadzenia diagnostyki oraz zabiegów diagnostycznych, leczniczych i operacyjnych, prowadzenia rehabilitacji leczniczej, świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, stomatologii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, badań diagnostycznych wykonywanych ambulatoryjnie takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, pet, gastroskopia, kolonoskopia, usg oraz badań profilaktycznych i przeprowadzania szczepień.

• W KAŻDYM PRZYPADKU BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ RYZYKO DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA PACJENTÓW I PRAWDOPODOBIEŃSTWO JEGO POGORSZENIA.
• PACJENTOM KONTYNUUJĄCYM OPIEKĘ W KONKRETNEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ I WYMAGAJĄCYM OKRESOWEJ KONTROLI BĘDĄ UDZIELANE TELEPORADY TELEFONICZNE W GODZINACH PRACY;
• W SYTUACJI, KIEDY JEST TO NIEZBĘDNE PACJENT ZOSTANIE UMÓWIONY NA KONKRETNĄ GODZINĘ DO LEKARZA;
• PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE;
• BEZ WYCHODZENIA Z DOMU MOŻNA TAKŻE SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE Z LEKARZEM RODZINNYM POZ/LEKARZEM NiŚOP, W CELU UZYSKANIA PORADY LUB RECEPTY NA KONTYNUACJĘ LECZENIA;


Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do w/w zaleceń. Dzięki zdalnemu kontaktowi pacjenta z lekarzem, znacznie ograniczamy możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Uwaga!
W związku z zagrożeniem epidemią COVID–19 szpital zawiesza się do odwołania wykonywanie komercyjnych badań laboratoryjnych.
+