Apteka szpitalna

Lekarz i jego mali pacjenci

Kontakt

Księgowość apteczna

Ekspedycja

wydawanie leków gotowych, płynów infuzyjnych, materiałów opatrunkowych

+48 85 74 50 611 dyżurny (czynny 12/5)

w dni wolne od pracy od 7:30 – 15:05

Pracownia Cytostatyczna

Pracownia Żywienia Pozajelitowego

Przetargi apteczne

Kierownik Apteki

dr Katarzyna Chrzanowska

specjalista farmacji Szpitalnej, specjalista farmacji Aptecznej

katarzyna.chrzanowska@udsk.pl

apteka@udsk.pl

+48 85 74 50 586

Zastępca Kierownika Apteki

mgr farm. Anna Kazberuk

specjalista farmacji szpitalnej

+48 85 74 50 789

Wyświetl pełną listę personelu kliniki

Magistrowie farmacji

 • mgr farm. Anna Dzierżanowska – koordynator Pracowni Cytostatycznej
 • mgr farm. Martyna Dzierżek
 • mgr farm. Jolanta Ławreszuk
 • mgr farm. Katarzyna Otłog

Technicy farmaceutyczni

 • st. tech. farm. Teodora Borowska – Bućko – dział przetargów aptecznych
 • st. tech. farm. Aneta Chojnowska
 • st. tech. farm. Marta Maria Dech
 • st. tech. farm. Anna Kniaź
 • st. tech. farm. Krystyna Konopko
 • st. tech. farm. Anna Popławska
 • st. tech. farm. Anna Twarowska – Małż
 • st. tech. farm. Małgorzata Wicher
 • tech. farm. Diana Perner

Pozostały personel

 • Renata Gołębiewska – księgowa apteczna
 • Agata Szczepańczuk – księgowa apteczna
 • Maria Zaremba – pomoc apteczna
 • Anna Zubrycka – pomoc apteczna

Działy podlegające pod aptekę

Pracownia żywienia pozajelitowego

Koordynator

Kierownik Apteki dr Katarzyna Chrzanowska

W Pracowni Żywienia Pozajelitowego przez 7 dni w tygodniu wykonywane jest indywidualne żywienie pozajelitowe w oparciu o masę ciała oraz stan kliniczny małego pacjenta. Pracownia wyposażona jest w system komputerowy dedykowany tylko do generowania zleceń na żywienie pozajelitowe oraz nowoczesny sprzęt KabiHelp służący do jego sporządzania. Pracownia Żywienia Pozajelitowego jest jedną z nielicznych w Polsce, która zapewnia dostęp do mieszanin żywieniowych dla dzieci przez wszystkie dni tygodnia, wykonując je na najbardziej nowoczesnym sprzęcie.

Pracownia cytostatyczna

Koordynator

mgr farm. Anna Dzierżanowska

W Pracowni Cytostatycznej przez 7 dni w tygodniu wykonywane są wlewy cytostatyczne i receptura onkologiczna na potrzeby pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, a także pacjentów domowych, w oparciu o opracowane procedury. Pracownia Cytostatyczna wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i system komputerowy Cypro, który pozwala na bezpieczne indywidualne wykonywanie wlewów cytostatycznych i receptury onkologicznej. Pracownia Cytostatyczna jest jedną z nielicznych w Polsce, która zapewnia dostęp do chemioterapii dzieciom przez wszystkie dni w tygodniu, w tym dzieciom hospitalizowanym domowo.

Pracownia Cytostatyczna i Pracownia Żywienia Pozajelitowego zapewnia wykonanie bezpiecznego produktu leczniczego, o odpowiedniej jakości, zgodnie z zasadami GMP, dedykowanego wszystkim małym pacjentom UDSK wymagającym tych produktów leczniczych jako zindywidualizowanej terapii.

Pracownia leków recepturowych

W pracowni leków recepturowych wykonywane są następujące leki magistralne: maści, roztwory, czopki, proszki, mieszanki do pędzlowania, zawiesiny, krople do uszu, krople i maści oczne, zasypki, receptura antybiotykowa i jałowa, w oparciu o opracowane procedury oraz instrukcje wykonywania leków recepturowych sformułowanych na wytycznych obowiązujących w FP.

Przetargi apteczne

+48 85 74 50 789

Realizacja umów przetargowych i przygotowywanie przetargów na leki, opatrunki, szwy chirurgiczne i niektóre wyroby medyczne.

Działalność

Pracownicy Apteki Szpitalnej czuwają nad prawidłową dystrybucją leków na oddziały poprzez:

 • realizację zleceń elektronicznych z klinik i komputerową ewidencja produktów leczniczych i niektórych wyrobów medycznych
 • wydawanie leków z Apteki do klinik w postaci pojedynczych tabletek (blistrów), ampułek, fiolek
 • udział w badaniach klinicznych i prowadzeniu ich ścisłej ewidencji
 • zaopatrywanie Szpitala w niezbędne leki, materiały opatrunkowe, szwy chirurgiczne, płyny infuzyjne, gazy medyczne i niektóre wyroby medyczne
 • prowadzenie ścisłej ewidencji leków wstrzymanych i wycofywanych wyrobów medycznych w oparciu o opracowane procedury
 • przygotowywanie przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia postępowania przetargowego na leki, materiały opatrunkowe, płyny infuzyjne i szwy chirurgiczne zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych i niepożądanych odczynów poszczepiennych
 • udział w programach lekowych i dostawach domowych (program lekowy hemofilia, dojelitowe żywienie domowe, program leczenia dzieci niskorosłych, program leczenia pacjentów z EB i pacjentów z niedoborami odporności)
 • prowadzenie ścisłej ewidencji darów
 • prowadzenie ścisłej ewidencji próbek leków
 • prowadzenie ścisłej ewidencji szczepionek
 • prowadzenie ścisłej ewidencji gazów medycznych
 • sporządzenie żywienia pozajelitowego w indywidualnych dawkach
 • sporządzanie leków cytostatycznych w indywidualnych dawkach
 • dystrybucja hormonu wzrostu dla pacjentów Poradni Endokrynologicznej
 • sprowadzanie niezarejestrowanych leków w ramach importu docelowego na potrzeby klinik wg. osobnych procedur
 • sprowadzanie i ewidencja leków z grupy leków narkotycznych i psychotropowych.

Ponadto pracownicy Apteki Szpitalnej biorą czynny udział w:

 • racjonalizacji farmakoterapii, prowadzaniu racjonalnej gospodarki lekiem, udzielają fachowej informacji o lekach oraz opracowują Receptariusz Szpitalny, który jest podstawowym zasobem wiedzy na temat gospodarki lekiem w Szpitalu
 • udział w Zespole ds. Realizacji Szpitalnej Polityki Antybiotykowej i Farmakoterapii, w Zespole ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych, w Zespole ds. Analizy Zdarzeń Niepożądanych w UDSK, w Zespole ds. Walki z Bólem w UDSK, w Komisjach Przetargowych.

Apteka Szpitalna prowadzi także szkolenia w zakresie praktyk studenckich.

Wykwalifikowany zespół apteczny dokształca się biorąc udział w warsztatach, kursach i sympozjach naukowych, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy, aby jak najlepiej służyć pacjentom pediatrycznym. W swojej pracy personel Apteki Szpitalnej kieruje się przede wszystkim dobrem małego pacjenta i fachową wiedzą z wykorzystaniem zasad farmakoekonomii i farmakologii, przez co Apteka Szpitalna zapewnia małym pacjentom bezpieczną farmakoterapię.