Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 Szpital realizuje projekt pn. „ Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie…

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0333/18 „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w iałymstoku” w ramach działania…