UMOWA nr DOI/FM/SIS/13/5/383/2023 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku”

UMOWA nr DOI/FM/SIS/13/5/383/2023 „Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa…