Logo Projekty Transgranicznego Fututre4Kids współfinansowanego z funduszy unijnych.

Interreg Next Polska-Ukraina „Dzieci to przyszłość– inwestycje poprawiające jakość i dostępność usług medycznych w szpitalach dziecięcych w Białymstoku i Mukaczewie”

„Dzieci to przyszłość– inwestycje poprawiające jakość i dostępność usług medycznych w szpitalach dziecięcych w Białymstoku i Mukaczewie” Wartość projektu: 2,5…

UMOWA nr DOI/FM/SIS/13/5/383/2023 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku”

UMOWA nr DOI/FM/SIS/13/5/383/2023 „Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa…

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/439 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/439 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia…

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/839 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/5/2022/839 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia…