Płonące znicze na grobie

Żegnamy

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Ewy Biryłko, wieloletniej pracownicy Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej. Rodzinie i Przyjaciołom…

Postępowanie konkursowe nr 8/09/2022 z dnia 12.09.2022 r. w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ogłoszenie o konkursie Szczegółowe warunki konkursu ofert Załączniki do postępowania konkursowego w folderze skompresowanym .zip Ogłoszenie wyników konkursu