Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20

Tekst Fundusze Europejskie oraz ich logo 3 kolorowe gwiazdy na niebieskim tle
Flaga Polski i tekst: Rzeczpospolita Polska
Tekst Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i mapa Unii Europejskiej
Logo Województwa Podlaskiego - Żubr z kolorowych pikseli

Szpital realizuje projekt pn.

 Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego

nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.4 Infrastruktura Społeczna

Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony zdrowia

Nazwa zadania: Poprawa jakości infrastruktury medycznej UDSK w Białymstoku do diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem koronawirusem SARS-CoV-2 

Termin realizacji: 01.02.2020 – 31.05.2021

Wartość projektu:  6 507 200,00 zł., w tym:

  • 4 880 400,00 zł. – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 976 080, 00  zł. – dotacja z Budżetu Państwa
  • 650 720,00 – dotacja z Ministerstwa Zdrowia

Opis działańzakup sprzętu, aparatury medycznej, laboratoryjnej, materiałów jednorazowych i środków ochrony osobistej, a także materiałów niezbędnych do diagnostyki SARS-CoV-2 oraz przebudowę SOR.