Projekt nr POIS.09.01.00-00-0333/18

Tekst Fundusze Europejskie oraz ich logo 3 kolorowe gwiazdy na niebieskim tle
Flaga Polski i tekst: Rzeczpospolita Polska
Tekst Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i mapa Unii Europejskiej

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w iałymstoku” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Termin realizacjido 31.03.2019 r.

Całkowita wartość projektu  – 286 900,00 zł,  z tego dofinansowanie :

 • 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • 15% Ministerstwo Zdrowia

Cel ogólny realizacji przedmiotowego projektu to poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na:

 • poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia zdrowia i życia; – podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń medycznych, które przeciwdziałają głównym powodom zgonów w województwie;
 • zmniejszenie śmiertelności z powodu nagłych zdarzeń losowych;
 • zmniejszenie skutków urazów poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji; – podniesienie jakości życia i zdrowia mieszkańców regionu i innych osób znajdujących się na jego terenie;
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez rozwój infrastruktury ochrony Zdrowia;

Cel bezpośredni realizacji projektu to rozwój profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowanej na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.

W ramach projektu zostanie nabytych 12 szt. sprzętu i aparatury medycznej w tym:

 • Kardiomonitor – 3 szt.,
 • Defibrylator – 2 szt.,
 • USG – 1 szt.,
 • Pulsometr – 3 szt.,
 • Elektryczne urządzenie do ssania – 2 szt.,
 • Zestaw do trudnej intubacji – 1 szt.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ W POIŚ 2014-2020