Flaga Polski
Godło Polski

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/1044

na udzielenie w 2023 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

W ramach umowy na dotację zakupiono następującą aparaturę medyczną:

  • Zestaw Kardiomonitorów modułowych do intensywnej terapii z modułami kapnografii, EEG, BIS, oksymetrii, analgezji – 10 szt. plus stacja kontrolna – Oddział Intensywnej Terapii.
  • Aparat USG – 2 szt – Zakład Diagnostyki Obrazowej.
  • Elastograf – Fibroscan z funkcją CAP – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii.
  • Videobronchoskop – 2 szt – Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii.

Całkowita wartość zakupionej aparatury – 3 289 133,55 zł., w tym:

3 270 323,00 zł. – dotacja z budżetu państwa