Flaga Polski
Godło Polski

UMOWA nr DOI/FM/SIS/13/5/383/2023

„Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku” ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Medyczny w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej, podpisana w dniu 8.12.2023r.

Całkowita wartość projektu inwestycyjnego – 227 918 167,00 PLN  w tym: 

  • 227 918 167,00 zł – ze środków państwowego funduszu celowego – Fundusz Medyczny w ramach Subfunduszu infrastruktury strategicznej.

Przedmiotem Programu inwestycyjnego jest:

  • budowa i wyposażenie nowego budynku AOS z parkingiem naziemnym,
  • modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej z poszerzeniem bazy łóżkowej,
  • modernizacja i wyposażenie Bloku Operacyjnego,
  • przeniesienie i modernizacja Apteki Szpitalnej z Pracownią Przygotowania Cytostatyków,
  • przeniesienie i modernizacja Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (dalej ZLDP) wraz z nowo powstającą Pracownią Mikrobiologii,
  • zakup sprzętu i aparatury medycznej,
  • wymiana 4 dźwigów osobowych, modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, modernizacja węzła cieplnego, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych,
  • zagospodarowanie terenu z modernizacją dróg wewnętrznych.