Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

Tytuł projektu:   „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów…

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/439 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/439 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia…

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/839 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/5/2022/839 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia…

UMOWA NR DOI/FPC/COVID-19/5/2022/268 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Dzieci w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku – w związku z COVID-19” zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia

UMOWA NR DOI/FPC/COVID-19/5/2022/268 na przyznanie w 2022 r. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego Przebudowa i wyposażenie…

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w 2021 roku zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację w 2021 roku zakupu aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i…