UMOWA nr DOI/FM/SIS/13/5/383/2023 na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku”

UMOWA nr DOI/FM/SIS/13/5/383/2023 „Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa…

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/1044 na udzielenie w 2023 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/1044 na udzielenie w 2023 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia…

Tytuł projektu: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku”

Tytuł projektu:   „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów…

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/439 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/439 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia…

UMOWA NR DOI/SK/85112/6220/5/2022/839 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia

UMOWA nr DOI/SK/85112/6220/5/2022/839 na udzielenie w 2022 roku dotacji celowej na zakupy inwestycyjne ze środków Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia…