Klinika Neurologii Dziecięcej poszukuje pracownika na stanowisko lekarza specjalisty neurologii dziecięcej lub lekarza chcącego podjąć specjalizację z neurologii dziecięcej w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim

Lekarz neurolog w wymiarze 1 etatu

Wymagania:

  • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza
  • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność
  • umiejętność pracy w zespole
  • znajomość komputera

Zainteresowane osoby proszone są o przysyłanie CV na adres: neurologia@udsk.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt +48 85 74 50 812

Wszystkich kandydatów aplikujących do pracy w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. L. Zamenhofa w Białymstoku prosimy o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych,  dołączenia do dokumentów (CV lub listu motywacyjnego) poniższych oświadczeń i zaznaczenie wybranej/nych zgody/zgód. 

Oświadczenia, które należy dołączyć do dokumentów aplikacyjnych (pod CV bądź listem motywacyjnym) możesz pobrać poniżej: