Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1 u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim – aktualizacja!

osoba badająca sobie poziom cukru

Szanowni Państwo!

Jak wziąć udział w badaniu?

Potrzebna jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego: prosimy o uzupełnienie 2 dokumentów:

1. Formularza świadomej zgody pacjenta,

2. Informacji o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika badania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Formularze można pobrać na stronie internetowej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakładce: Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii (na dole strony). Dokumenty te są również dostępne na miejscu w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Aktualnie badanie dedykowane jest dla dzieci w wieku od 1-9 lat.

Dziecko nie musi być na czczo.

Wystarczy 1 próbka krwi.

Terminy najbliższych pobrań w Białymstoku:

  • 20.07.2024 godz. 9:00-12:00
  • 10.08.2024 godz. 9:00-12:00

Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:  wyprzedzmy.cukrzyce.typu1@umb.edu.pl

Plakat promujący projekt: Wyprzedźmy cukrzycę