Szpital Oczami Dzieci – badanie ankietowe Fundacji KIDS

Logo Fundacji KIDS, przedstawiające kolorowe litery KIDS