System kolejkowy w poradniach UDSK

Zdjęcie przedstawia trzy czarne kolejkomaty stojące przy ścianie obok rejestracji do poradni.