Nowe izolatki w Klinice Pediatrii, Onkologii i Hematologii

Zdjęcie przedstawia wystrój nowej izolatki z kolorowym, ściennym panelem.