Prof. Artur Bossowski przewodniczącym Rady Klinicystów UDSK

Postać profesora Artura Bossowskiego w białym fartuchu ze stetoskopem za biurkiem swego gabinetu.