Prof. Artur Bossowski przewodniczącym Rady Klinicystów UDSK

Postać profesora Artura Bossowskiego w białym fartuchu ze stetoskopem za biurkiem swego gabinetu.

W dniu 21 czerwca podczas obrad Rady Klinicystów odbyły się wybory nowego Przewodniczącego. Podczas głosowania jednomyślnie wybrana została kandydatura Prof. Artura Bossowskiego, Kierownika Kliniki Pediatrii, Endokrynologii Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii. Kadencja nowego przewodniczącego będzie trwać do 2026 roku.

Dotychczas funkcję tę pełnił Prof. Dariusz Lebensztejn.