Trzecie urodziny projektu TelePrzyjaciele od Serca

Urządzenie telemedyczne do przedłużonej rejestracji EKG w postaci małego prostokąta z czterema kolorowymi elektrodami.

Już niemal trzy lata w naszym Szpitalu działa projekt ,,TelePrzyjaciele od Serca” – Diagnostyka arytmii u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem urządzeń telemedycznych i zdalnego kardiomonitoringu.

Projekt jest realizowany pod kierownictwem – prof. zw. dr hab. n. med. Artura Tadeusza Bossowskiego – kierownika Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii.

Jego celem jest objęcie monitoringiem elektrokardiograficznym, przy wykorzystaniu urządzeń telemedycznych, pacjentów co do których istnieje podejrzenie wystąpienia zaburzeń rytmu serca (m.in. omdlenia, zasłabnięcia, bóle w klatce piersiowej, kołatania serca). Dzięki zastosowaniu urządzeń telemedycznych do przedłużonej rejestracji EKG, z większym prawdopodobieństwem, można zidentyfikować grupę pacjentów wymagających pogłębienia diagnostyki i włączenia leczenia.

Od września 2020 roku monitorowanych za pomocą telemetrii było około 200 pacjentów. W 10% odczytów zapisów EKG udało się wykryć istotna arytmię

Jak to działa?

Urządzenia do długoterminowego monitorowania EKG, zakładane jest pacjentowi na dwa do trzech tygodni. W tym czasie pacjent przebywa w domu, w szkole, innymi słowy prowadzi normalne  życie poza szpitalem. Urządzenia są proste w obsłudze, a zapis, w zależności od wybranego trybu, może być inicjowany przez pacjenta lub powtarzany automatycznie przez urządzenie w zaprogramowanych interwałach. Zapisy badań są transmitowane siecią telefonii komórkowej do centrali telemedycznej nadzorującej pacjentów, tam analizowane i selekcjonowane przez jej pracownika. Przypadki, w których stwierdzono nieprawidłowości są oznaczane i po zakończeniu preselekcji przekazywane w formie raportu lekarzowi pacjentowi drogą mailową lub telefoniczną.