Promocje doktorskie w Klinice Pediatrii i Nefrologii

Dwie lekarki z Kliniki Pediatrii i Nefrologii, w czarnych togach z pracą doktorską w rękach.

W dniu 14 czerwca, podczas uroczystego posiedzenia Senatu, Władze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  uhonorowały uroczyście 120 nowych doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Ten symboliczny moment wręczenia dyplomu to uhonorowanie wieloletniego trudu doktorów i doktorów habilitowanych, a także promotorów rozpraw doktorskich.

Wśród osób, które uzyskały stopień doktora znalazły się również osoby z Kliniki Pediatrii i Nefrologii naszego szpitala. Są to:

  • dr n. med. Joanna Bagińska, tytuł pracy: Ocena markerów wczesnego uszkodzenia nerek i stanu odżywienia u dzieci z pęcherzem neurogennym  (promotor: dr hab. Agata Korzeniecka-Kozerska)
  • dr n. med. Anna Gładka, tytuł pracy: Obecność bakterii Helicobacter pylori w ślinie u dzieci szkolnych (promotor: prof. dr hab. Elżbieta Maciorkowska)