Otwarcie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku

Oficjele przecinają wstęgę przed wejściem do nowo otwartego Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzież w Białymstoku

W piątek, 7 października miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w historii naszego Szpitala. 

Oficjalnie zostało otwarte Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Białymstoku.  

Wziął w nim osobisty udział minister zdrowia Adam Niedzielski. Obecni byli również m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz członek zarządu Marek Malinowski. Ponadto, przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, dyrektorzy uniwersyteckich szpitali klinicznych, parlamentarzyści i samorządowcy z regionu.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 40 000 000 zł, z czego niemal 23 000 000 zł pochodzi z budżetu państwa, a 17 000 000 zł z Fundusze Europejskie przekazanych przez samorząd województwa. 

Jest to jedyna placówka w naszym regionie świadcząca kompleksową pomoc psychologiczną i psychiatryczną dzieciom i młodzieży.