Dofinansowanie Szpitala z Funduszy UNICEF

Dyrektor Szpitala odbiera symboliczny czek opiewający na kwotę 130 000 zł

Miasto Białystok dostanie 25 mln zł z funduszy UNICEF, na wsparcie działań związanych z przebywającymi w mieście uchodźcami. 130 tys. zł trafi do naszego Szpitala. 

Ta suma pozwoli na zakup specjalnych łóżek dla dzieci do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Dzieci i Młodzieży, aparatury do prowadzenia długotrwałej resuscytacji, analizatora parametrów krytycznych oraz urządzenia do rehabilitacji po zabiegach.